Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pandemia: KR podpisuje plan działania z WHO i ostrzega przed terytorialnymi podziałami w dostępie do szczepionek  

Przywódcy lokalni i regionalni w UE wyrażają zaniepokojenie tempem szczepień w UE oraz domagają się większej koordynacji i równego dostępu dla wszystkich Europejczyków.

Europejski Komitet Regionów i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podpisały dziś plan działania na rzecz poprawy odporności regionalnych i lokalnych systemów opieki zdrowotnej dzięki wspólnym badaniom i wspólnemu kształtowaniu polityki. Plan działania, który bazuje na długotrwałej współpracy rozpoczętej w listopadzie 2016 r., jest również odpowiedzią na potrzebę zajęcia się niektórymi kluczowymi wyzwaniami związanymi z pandemią poprzez poprawę koordynacji między różnymi szczeblami zarządzania zdrowiem. Plan umożliwi wspólną ocenę skuteczności polityki zdrowotnej w praktyce i wskazanie środków, które mogą sprawić, że systemy regionalne i lokalne będą lepiej reagowały na wyzwania związane z pandemią.

W rezolucji omawianej na sesji plenarnej KR-u ( #CoRPlenary ) w dniu 4 lutego unijni przywódcy lokalni i regionalni wyrazili zaniepokojenie postępami w skoordynowanym wprowadzaniu szczepionek w UE i poprosili o opracowanie europejskiej tablicy wskaźników w celu monitorowania wyszczepialności i dystrybucji szczepionek w poszczególnych regionach. W szczególności odrzucili „nacjonalizm szczepionkowy” jako sprzeczny z zasadami „solidarności, jedności i skuteczności” oraz „zasadami równego dostępu wszystkich obywatelek i obywateli UE do szczepionek”.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator greckiego regionu Macedonii Środkowej, powiedział: Plan działania, który dziś przedstawiamy wspólnie z WHO, poprawi odporność systemów opieki zdrowotnej w naszych regionach, miastach i wsiach. Jeżeli nauczyliśmy się czegoś, zmagając się z wyzwaniami pandemii, to tego, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w przygotowywaniu działań, reagowaniu na kryzys, zarządzaniu nim i późniejszej odbudowie.

Komentując przebieg unijnej kampanii szczepień, dodał: Szczepienia pozwolą na rozpoczęcie odbudowy gospodarki regionalnej i lokalnej. Musimy unikać konkurencji w zakresie szczepionek między państwami członkowskimi i w obrębie tych państw. Wszelkiego rodzaju podziały w dostępie do szczepionek, które zwiększają nierówności między naszymi regionami, miastami i wsiami, są nie do przyjęcia. Dlatego Komitet apeluje o stworzenie europejskiej tablicy wskaźników, by monitorować dostępność i dystrybucję szczepionek na poziomie regionalnym.

Zabierając głos podczas debaty, dr Hans Henri P. Kluge , dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia na Europę , powiedział: Samorządy lokalne w Europie były i nadal są na pierwszej linii walki z pandemią. Miasta są epicentrami w tej nadzwyczajnej sytuacji, nie tylko jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa na poziomie społeczności i państw, ale także w kontekście opieki zdrowotnej, podróży i handlu. Ponadto są szczeblem władzy najbliższym obywatelom. Są one również kluczowe w dzieleniu się doświadczeniami i zwalczaniu informacji wprowadzających w błąd jako usługodawcy i główne elementy zrównoważonej przyszłości.

Projekt rezolucji KR-u na temat kampanii szczepień przeciwko COVID-19

Kontekst

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

tel. +32 (0)473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023