Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Analiza terytorialna zaleceń dla poszczególnych krajów na 2019 r.  

W 2019 r. 137 zaleceń cząstkowych – pojedynczych zaleceń zawartych w szerszych zaleceniach dla poszczególnych krajów wyliczonych przez Komisję – zostało skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do władz lokalnych i regionalnych lub miało wpływ terytorialny (w 2018 r. takich zaleceń było 120).

Te zalecenia, które nazywamy „związanymi z wymiarem terytorialnym”, stanowią 62% wszystkich zaleceń dla poszczególnych krajów. To i inne wyniki analizy terytorialnej przeprowadzonej przez KR w 2019 r. potwierdzają kluczową rolę miast i regionów UE w realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów oraz potrzebę zaangażowania ich w charakterze partnerów w opracowywanie krajowych programów reform.Udostępnij :