News  
ExtentedCQWP
Koronakryzys sprawił, że jeszcze pilniej potrzebna jest konferencja w sprawie przyszłości Europy
Koronakryzys sprawił, że jeszcze pilniej potrzebna jest konferencja w sprawie przyszłości Europy
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów dyskutowali z Gabrielą Bischoff, posłanką do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO) o perspektywach konferencji w sprawie przyszłości Europy na spotkaniu, które odbyło się w Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) KR-u. Zdaniem przywódców lokalnych i regionalnych obecny kryzys sprawia, że Unia Europejska musi jeszcze pilniej dążyć do zwiększenia swej skuteczności i demokratyczności oraz zbliżenia się do obywateli. KR pochwala stanowisko Rady wydane 24 czerwca jako ważny krok naprzód, ponieważ otwiera ono drogę do negocjacji w sprawie zarządzania konferencją oraz jej treści i struktury . Komitet nalega jednak, by prace rozpoczęły się , gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Gabriele Bischoff przypomniała, że przywódcy lokalni i regionalni powinni odgrywać ważną rolę w tym procesie. 
Premier Rumunii: Przyszły budżet UE musi uwzględnić silną politykę spójności ‎ dla wszystkich regionów i miast
Premier Rumunii: Przyszły budżet UE musi uwzględnić silną politykę spójności ‎ dla wszystkich regionów i miast
Press release06.02.2019 | Cohesion policy reform;EU annual budget;
6 lutego Vasilica Viorica Dăncilă, premier Rumunii, przedstawiła priorytety dla Unii Europejskiej w trakcie debaty z przywódcami lokalnymi i regionalnymi. Premier Dăncilă – której kraj sprawuje obecnie sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję UE – stwierdziła, że w okresie rosnącego populizmu szczególne znaczenie ma wzmocnienie spójności europejskiej, które wymaga pełnego wsparcia wszystkich regionów i miast. W kontekście spodziewanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w marcu, złożonych negocjacji na temat przyszłego budżetu UE i wyborów europejskich w maju, premier Rumunii wezwała do wspólnego zobowiązania na rzecz konkurencyjności, konwergencji i bezpieczeństwa, podkreślając potrzebę silnej polityki spójności w długoterminowym budżecie UE po 2020 r. W wystąpieniu otwierającym sesję plenarną #CoRplenary Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Premier Vasilica Viorica Dăncilă stwierdziła: Europa stoi przed wieloma wyzwaniami i musimy pokazać naszą jedność i solidarność. Dlatego rumuńska prezydencja UE skupia się na podstawowej wartości spójności we wszystkich jej wymiarach: politycznym, gospodarczym i społecznym. Musimy zwiększyć nasze wysiłki, by pokazać faktyczne korzyści, jakie UE przynosi w codziennym życiu obywateli. Przyszły budżet UE musi przyznawać właściwe środki, aby zapewnić wzrost i konwergencję. Dlatego też europejska polityka spójności jest tak istotna. Bez niej rozbieżności regionalne i lokalne byłyby jeszcze większe. Ta polityka doprowadziła do powstania partnerstw i pomostów pomiędzy regionami i miastami, jest główną unijna strategią inwestycyjną i rozwinęła się w odpowiedzi na nowe wyzwania. Polityka spójności musi pozostać dostępna dla wszystkich regionów i miast w przyszłości. 
Migracja, spójność, klimat: ‎ przywódcy lokalni i regionalni debatują na temat przyszłości Europy
Migracja, spójność, klimat: ‎ przywódcy lokalni i regionalni debatują na temat przyszłości Europy
Press release29.06.2018 | Cohesion policy reform;Migration and asylum;Climate change policy;
W dniach 4-5 lipca w Brukseli spotkają się przywódcy lokalni i regionalni UE, aby debatować nad kwestiami, które mają największe znaczenie dla regionów i miast. W pierwszym dniu posiedzenia plenarnego członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) spotkają się z przywódcami krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych, aby wspólnie zaproponować, w jaki sposób stworzyć zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i innowacyjną Europę. Następnego dnia, wkrótce po ogłoszeniu przez UE jej celów w zakresie energii i klimatu do 2030 r., Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, specjalny wysłannik polskiego rządu do spraw zmiany klimatu oraz przedstawiciele Bonn (gospodarza negocjacji klimatycznych COP23) i Katowic (gospodarza konferencji COP24) będą prowadzić dyskusje na temat tego, co UE musi zrobić w celu wypełnienia zobowiązań podjętych w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża. Odbędzie się także ogłoszenie laureatów konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2019, organizowanego w celu wyróżnienia tych regionów, które posiadają najbardziej skuteczne strategie przedsiębiorczości w Europie. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów skupią się również na dwóch z najbardziej palących kwestii lokalnych i regionalnych – unijnej polityce migracyjnej i regionalnej – oraz omówią plany Austrii dotyczące jej nadchodzącej sześciomiesięcznej prezydencji Rady UE.