Mark SPEICH

Sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych oraz mediów Nadrenii Północnej-Westfalii

 Mark SPEICH

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Komisje

 • CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych)
 • ECON (Komisja Polityki Gospodarczej)

Języki

 • niemiecki
 • angielski
 • francuski

Reprezentowane państwo

Niemcy

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

19.03.2018

Kontakt

 
Treść

Organy

Wiceprzewodnicząca(-y)

 • Prezydium KR-u

Sprawozdawczyni/sprawozdawca

 • VII kadencja – Komisja CIVEX
 • VII kadencja – Komisja ECON

Członkini/członek

 • Prezydium ARLEM-u
 • Sesja plenarna ARLEM-u
 • Komisja STD ARLEM-u
 • Grupa BRASS
 • Delegacja KR-u na Konferencję w sprawie przyszłości Europy
 • GM „Przyszłość sektora motoryzacyjnego”
 • Delegacja niemiecka