Sergio PÉREZ GARCÍA

Dyrektor generalny do spraw zagranicznych, rząd Nawarry

 Sergio PÉREZ GARCÍA

Grupa polityczna

EA (Grupa Przymierza Europejskiego)

Języki

  • hiszpański

Reprezentowane państwo

Hiszpania

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

06.10.2021

Kontakt

Media społecznościowe

 
Treść