Piero Mauro ZANIN

Przewodniczący rady i radny regionu Friuli-Wenecja Julijska

 Piero Mauro ZANIN

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Reprezentowane państwo

Włochy

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

Kontakt