Fanis SPANOS

Gubernator regionu Grecja Środkowa

 Fanis SPANOS

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Języki

  • angielski
  • niemiecki
  • grecki

Reprezentowane państwo

Grecja

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

Kontakt

 
Treść