Nuno MASCARENHAS

Członek lokalnych władz wykonawczych: Sines

 Nuno MASCARENHAS

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Reprezentowane państwo

Portugalia

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

 
Treść