Arianna Maria CENSI

Członkini zarządu Mediolanu

 Arianna Maria CENSI

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Komisje

 • ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii)
 • COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE)

Języki

 • angielski
 • włoski

Reprezentowane państwo

Włochy

Reprezentowany region

Lombardia

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

Kontakt

Media społecznościowe

 
Treść

Organy

Druga(-i) wiceprzewodnicząca(-y)

 • VII kadencja – Komisja COTER
 • Koordynatorzy COTER

Sprawozdawczyni/sprawozdawca

 • VII kadencja – Komisja ENVE

Członkini/członek

 • Prezydium ARLEM-u
 • Sesja plenarna ARLEM-u
 • Komisja STD ARLEM-u
 • Grupa robocza ds. Zielonego Ładu
 • Delegacja włoska