Vaida ALEKNAVIČIENĖ

Członkini zgromadzenia lokalnego: Rada Rejonu Janiskiego

 Vaida ALEKNAVIČIENĖ

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Języki

  • litewski

Reprezentowane państwo

Litwa

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

Kontakt

 
Treść

Organy

Członkini/członek

  • GR ds. Ukrainy