Ricardo RIO

Członek lokalnych władz wykonawczych: Braga

 Ricardo RIO

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Komisje

 • ECON (Komisja Polityki Gospodarczej)
 • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Języki

 • portugalski
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański

Reprezentowane państwo

Portugalia

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

06.11.2018

Kontakt

Media społecznościowe

 
Treść

Organy

Druga(-i) wiceprzewodnicząca(-y)

 • VII kadencja – Komisja SEDEC
 • Koordynatorzy SEDEC

Sprawozdawczyni/sprawozdawca

 • VII kadencja – Komisja ECON
 • VII kadencja – Komisja SEDEC

Członkini/członek

 • Sesja plenarna ARLEM-u
 • Komisja STD ARLEM-u
 • Ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów
 • GM „Przyszłość sektora motoryzacyjnego”
 • Grupa robocza ds. Zielonego Ładu
 • Delegacja portugalska