Martin EICHTINGER

Członek regionalnych władz wykonawczych: rząd kraju związkowego Dolna Austria

 Martin EICHTINGER

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Języki

  • niemiecki

Reprezentowane państwo

Austria

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

28.09.2018

Kontakt