Joan CALABUIG RULL

Sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej i stosunków zewnętrznych rządu wspólnoty autonomicznej Walencja

 Joan CALABUIG RULL

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Języki

  • hiszpański

Reprezentowane państwo

Hiszpania

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

07.10.2016

Kontakt