Isabelle BOUDINEAU

Członek regionalnych władz wykonawczych: rada regionu Nouvelle-Aquitaine

 Isabelle BOUDINEAU

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Komisje

  • COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE)
  • NAT (Komisja Zasobów Naturalnych)

Języki

  • francuski

Reprezentowane państwo

Francja

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

05.04.2016

Kontakt