Kieran MCCARTHY

Członek lokalnych władz wykonawczych: rada miasta Cork

 Kieran MCCARTHY

Grupa polityczna

EA (Grupa Przymierza Europejskiego)

Komisje

  • COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE)
  • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Języki

  • angielski

Reprezentowane państwo

Irlandia

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2015

Kontakt