Mick ANTONIW

 Mick ANTONIW

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Komisje

  • ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii)
  • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Reprezentowane państwo

United Kingdom

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt