Isolde RIES

Burmistrzyni dystryktu West Saarbrücken

 Isolde RIES

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Komisje

  • ECON (Komisja Polityki Gospodarczej)
  • NAT (Komisja Zasobów Naturalnych)

Języki

  • niemiecki

Reprezentowane państwo

Niemcy

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

Kontakt