Marc HENDRICKX

 Marc HENDRICKX

Grupa polityczna

EA (Grupa Przymierza Europejskiego)

Komisje

  • NAT (Komisja Zasobów Naturalnych)
  • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Reprezentowane państwo

Belgia

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt