Malina EDREVA

Członek lokalnych władz wykonawczych posiadający mandat wyborczy: rada gminy Sofia

 Malina EDREVA

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Komisje

  • ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii)
  • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Języki

  • bułgarski
  • francuski

Reprezentowane państwo

Bułgaria

Reprezentowany region

Yugozapaden

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

14.06.2016

Kontakt

 
Treść

Organy

Wiceprzewodnicząca(-y)

  • Prezydium KR-u

Członkini/członek

  • Delegacja bułgarska