Kata TÜTTŐ

Wiceburmistrzyni Budapesztu

 Kata TÜTTŐ

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Komisje

 • ECON (Komisja Polityki Gospodarczej)
 • ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii)

Języki

 • węgierski
 • angielski

Reprezentowane państwo

Węgry

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

Kontakt

Media społecznościowe

 
Treść

Organy

Przewodnicząca(-y)

 • VII kadencja – Komisja ENVE
 • Koordynatorzy ENVE
 • Grupa robocza ds. Zielonego Ładu

Sprawozdawczyni/sprawozdawca

 • VII kadencja – Komisja ENVE

Członkini/członek

 • Komisja ad hoc ds. zmiany regulaminu wewnętrznego
 • Konferencja Przewodniczących
 • Delegacja KR-u na Konferencję w sprawie przyszłości Europy
 • CORLEAP
 • PREZYDIUM CORLEAP-U
 • Ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów
 • Delegacja węgierska