Povilas ŽAGUNIS

Radny rejonu poniewieskiego

 Povilas ŽAGUNIS

Grupa polityczna

EA (Grupa Przymierza Europejskiego)

Komisje

  • NAT (Komisja Zasobów Naturalnych)
  • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Języki

  • litewski
  • angielski

Reprezentowane państwo

Litwa

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2010

Kontakt