Roby BIWER

Członek Rady Gminy Bettembourg

 Roby BIWER

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Komisje

 • ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii)
 • NAT (Komisja Zasobów Naturalnych)

Języki

 • francuski
 • niemiecki
 • angielski

Reprezentowane państwo

Luksemburg

Reprezentowany region

Luxembourg

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

31.03.2014

Kontakt

 
Treść

Organy

Przewodnicząca(-y)

 • Komitet Audytu
 • Delegacja luksemburska

Wiceprzewodnicząca(-y)

 • Prezydium KR-u

Sprawozdawczyni/sprawozdawca

 • VII kadencja – Komisja ENVE
 • VII kadencja – Komisja NAT

Członkini/członek

 • Ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów
 • GM „Współpraca transgraniczna”
 • Grupa robocza ds. Zielonego Ładu
 • Grupa Monitorowania Politycznego