Mirosław LECH

Członek lokalnych władz wykonawczych: Wójt Gminy Korycin

 Mirosław LECH

Grupa polityczna

EA (Grupa Przymierza Europejskiego)

Języki

  • polski

Reprezentowane państwo

Polska

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2006

Kontakt