Juan Vicente HERRERA CAMPO

 Juan Vicente HERRERA CAMPO

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Komisje

  • NAT (Komisja Zasobów Naturalnych)
  • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Reprezentowane państwo

Hiszpania

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt