Członkowie  

Europejski Komitet Regionów (KR) liczy 329 członków reprezentujących władze lokalne i regionalne ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. Gromadzą się na sesji plenarnej w Brukseli 5 lub 6 razy w roku, aby omawiać priorytety polityczne i przyjmować opinie w sprawie prawodawstwa UE.

Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych i/lub sprawować mandat polityczny w swym kraju pochodzenia. Każdy rząd krajowy proponuje swoich przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych (członków oraz zastępców członków) – delegacje krajowe – którzy muszą następnie zostać zatwierdzeni przez Radę UE.

W kwietniu 2019 r. Prezydium przyjęło strategię dotyczącą równowagi płci w kontekście członkostwa w KR-ze​.

Członkowie KR-u działają, zgodnie z przynależnością polityczną, w grupach – – i zgodnie z obszarami zainteresowania– w komisjach .

Więcej informacji na temat portalu członków, kodeksu postępowania członków KR-u i regulaminu wewnętrznego KR-u.

Sieć Byłych Członków​ skupia byłe członkinie i byłych członków Europejskiego Komitetu Regionów oraz ich byłe zastępczynie i byłych zastępców. Oferuje im możliwość dalszego śledzenia prac i działań politycznych KR-u. Mogą do niej dołączyć również inne osoby i przyjaciele KR-u, którzy pragną spożytkować swoje doświadczenie i wiedzę z myślą o KR-ze i Europie.