Członkowie  

Europejski Komitet Regionów (KR) liczy 350 członków reprezentujących władze lokalne i regionalne ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Gromadzą się na sesji plenarnej w Brukseli 5 lub 6 razy w roku, aby omawiać priorytety polityczne i przyjmować opinie w sprawie prawodawstwa UE.

Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych i/lub sprawować mandat polityczny w swym kraju pochodzenia. Każdy rząd krajowy proponuje swoich przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych (członków oraz zastępców członków) – delegacje krajowe – którzy muszą następnie zostać zatwierdzeni przez Radę UE.

W kwietniu 2019 r. Prezydium przyjęło strategię dotyczącą równowagi płci w kontekście członkostwa w KR-ze.             

Członkowie KR-u działają, zgodnie z przynależnością polityczną, w grupach EPL , PES , ALDE EA lub EKR  – i zgodnie z obszarami zainteresowania – w komisjach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu członków i w regulaminie wewnętrznym KR-u .