Europejski Tydzień Regionów i Miast  

​Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego.

Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Jak przebiega?

Na początku października ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 100 sesji roboczych, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów i dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku program jest dostosowany do konkretnego kontekstu programu UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.  

Czemu ma służyć „tydzień” regionów i miast?

Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.

Jak się to wszystko zaczęło?

W 2003 r. Europejski Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych”. Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w główne coroczne wydarzenie z udziałem Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron.

W 2016 r. wydarzenie zmieniło nazwę na „Europejski Tydzień Regionów i Miast”, ponieważ zdecydowano nie używać już określenia „OPEN DAYS”. Chodziło o uniknięcie niejasności w kontekście „Dnia Otwartego” („Open Day”), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy, jak również podobnych imprez organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich w tym samym czasie.

Kim są organizatorzy?

Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Zaproszenie dla partnerów wystosowywane jest na początku roku, zazwyczaj w styczniu. Następnie wybieranych jest ponad dwustu partnerów z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja tematyczne (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe i organizacje akademickie. Partnerzy muszą organizować seminaria poświęcone tematom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, często w kontekście wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Jak zorganizowany jest program?

Program organizowany jest wokół głównego hasła i kilku podtematów. Warsztaty lub debaty są organizowane przez trzy kategorie partnerów: 1) partnerstwa regionalne składające się z europejskich regionów lub miast 2) partnerów instytucjonalnych UE i 3) firmy, instytucje finansowe i stowarzyszenia lokalne i europejskie. Uczestnicy i prelegenci przemieszczają się pomiędzy różnymi lokalizacjami w Brukseli: budynkami konferencyjnymi, budynkami partnerów regionalnych, przedstawicielstwami państw członkowskich i ewentualnie innymi miejscami.

Czym jest „Uniwersytet”?

Nazywa się tak szereg warsztatów organizowanych przez DG REGIO, KR i europejskie sieci akademickie specjalizujące się w rozwoju regionalnym, z położeniem szczególnego nacisku na wymiar polityczny. Uniwersytet rozwija świadomość, a także ułatwia wymianę między pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi w sprawie wyników badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego, a także polityki spójności UE.

Od 2013 r. na Uniwersytecie prowadzone są również zajęcia Master Class dla doktorantów i naukowców na wczesnym etapie kariery w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej. Mają one na celu zapewnienie lepszego zrozumienia polityki spójności UE i jej potencjału badawczego przez europejskich doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę naukową.

Kto bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?

Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowy uczestnik jest przedstawicielem administracji lokalnej lub regionalnej, bierze udział w imprezie po raz pierwszy i przyjeżdża do Brukseli konkretnie w tym celu.

W jaki sposób Europejski Tydzień Regionów i Miast wspiera organizowanie imprez lokalnych w całej Europie?

W związku z odbywającym się w Brukseli Europejskim Tygodniem Regionów i Miast zachęca się wszystkie partnerstwa regionalne do zorganizowania wydarzenia lokalnego w ramach inicjatywy „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście” w formie dialogu obywatelskiego lub debaty politycznej z udziałem członka Europejskiego Komitetu Regionów. Celem tych dialogów jest wysłuchanie obywateli, a następnie przedstawienie bezpośredniego sprawozdania z dyskusji toczących się w miastach i regionach.

Jakie jest oddziaływanie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?

Od początku systematycznie oceniano wpływ tego wydarzenia. Uczestnicy podkreślali zwłaszcza, że przydatność informacji udostępnionych przez instytucje UE, a także możliwość stworzenia sieci kontaktów z kolegami z innych krajów mają znaczenie dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczny oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować tę imprezę.
Podobne informacje

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".