Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Witamy w Europejskim Komitecie Regionów  

​Nowa kadencja

Członkowie i zastępcy KR-u mianowani są na pięć lat, gdyż tyle trwa kadencja KR-u. Następna kadencja rozpoczyna się 26 stycznia 2020 r. i potrwa do 25 stycznia 2025 r. Na początku nowej kadencji należy mianować wszystkich członków KR-u oraz ponownie ustanowić wszystkie organy, w tym Prezydium, komisje, grupy robocze i międzyregionalne. Na pierwszej sesji plenarnej członkowie wybierają nowego przewodniczącego, nowego pierwszego wiceprzewodniczącego i nowe Prezydium.

KR w pigułce

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Od 1994 r. jego misją jest reprezentowanie i promowanie interesów władz lokalnych i regionalnych w europejskim procesie decyzyjnym. Ze swej siedziby w Brukseli przyczynia się on do pogłębiania unii narodów i regionów Europy, w której decyzje podejmowane są jak najbliżej zwykłych Europejczyków, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Rola członków KR-u

Członkowie KR-u zbierają się na sesjach plenarnych w Brukseli, gdzie omawiają i przyjmują opinie, sprawozdania i rezolucje. Na sesję zaprasza się posłów do Parlamentu Europejskiego, komisarzy europejskich i członków Rady, a także przedstawicieli rządu sprawującego przewodnictwo w UE, by rozpatrzyć kwestie szczególnie interesujące miasta i regiony.

Członkowie uczestniczą w pracach komisji tematycznych KR-u i mogą zostać wyznaczeni na sprawozdawców w celu sporządzenia opinii.

 

138. sesja plenarna

Sesja plenarna w lutym 2020 r. będzie sesją inauguracyjną siódmej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów i będzie przebiegać inaczej niż zwykła sesja plenarna.

Pierwsza część, która odbędzie się we wtorek, 11 lutego po południu, zostanie przeznaczona na formalne ukonstytuowanie się Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) oraz przyjęcie porządku obrad i regulaminu wyborczego.

Posiedzenie zostanie następnie odroczone, by umożliwić grupom politycznym i delegacjom krajowym zorganizowanie posiedzeń przygotowawczych.

Sesja plenarna w środę, 12 lutego, rano będzie poświęcona wyborowi przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego, pozostałych wiceprzewodniczących i pozostałych członków Prezydium.

Po pierwszym posiedzeniu nowego Prezydium KR-u sesja plenarna zostanie wznowiona o godz. 14.30 w celu przeprowadzenia kilku dyskusji politycznych, w tym debaty na temat konferencji poświęconej przyszłości Europy z udziałem Dubravki Šuicy, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za demokrację i demografię. Na Zgromadzeniu Plenarnym omówione i poddane pod głosowanie zostaną również wymienione poniżej rezolucje i opinie.

Ukonstytuowanie się nowych komisji przewidziano na czwartek, 13 lutego, w godzinach porannych.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane wydarzenia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/12TH-EGTC-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

12th EGTC Platform Meeting
12th EGTC Platform Meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/15TH-CIVEX-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

The 15th CIVEX commission meeting
The 15th CIVEX commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/MAKING-OF-EUROPE-INNSBRUCK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Vir­tual Citi­zen Dia­logue "The Making of Europe"
Vir­tual Citi­zen Dia­logue "The Making of Europe"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/10TH-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

10th Subsidiarity Conference: Active Subsidiarity: Daring more EU democracy - Creating EU added value
10th Subsidiarity Conference: Active Subsidiarity: Daring more EU democracy - Creating EU added value

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/CONF-YOUTH-FUTURE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Participation in the citizen's debate "What do the young people of the region get out of the Conference of the Future of Europe?"
Participation in the citizen's debate "What do the young people of the region get out of the Conference of the Future of Europe?"