Tłumaczenie maszynowe
 
Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
4th SEDEC Commission (Hybrid) Meeting  

​​​​​​​​​​The 4​th SEDEC Commission meeting (mandate VII) will take place on Thursday 1 October 2020 from 11:00 to 13:00 as a hybrid meeting via Interactio and at the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​ ​

During the meeting there will be

​a Discussion on Research and Innovation with Director-General Jean-Eric Paquet,  DG RTD​​, European Commission

and

e​​​xchanges of views on the opinions :

  • European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, SEDEC-VII/006, Rapporteur: Csaba BORBOLY (RO/EPP)
  • Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation, SEDEC-VII/007, Rapporteur: Romy KARIER (LU/EPP)

​Interpretation will be provided in English, French, German, Italian, Spanish and Hungarian.Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Udostępnij :
 
Podobne informacje
Wniosek ZALECENIE RADY w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
ZAŁĄCZNIKI do wniosku w sprawie ZALECENIA RADY w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Wspieranie zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia
Wniosek ZALECENIE RADY dotyczące „Pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży” i zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży