Tłumaczenie maszynowe
 
Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
4th SEDEC Commission (Hybrid) Meeting  

​​​​​​​​​​The 4​th SEDEC Commission meeting (mandate VII) will take place on Thursday 1 October 2020 from 11:00 to 13:00 as a hybrid meeting via Interactio and at the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​ ​

During the meeting there will be

​a Discussion on Research and Innovation with Director-General Jean-Eric Paquet,  DG RTD​​, European Commission

and

e​​​xchanges of views on the opinions :

  • European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, SEDEC-VII/006, Rapporteur: Csaba BORBOLY (RO/EPP)
  • Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation, SEDEC-VII/007, Rapporteur: Romy KARIER (LU/EPP)

​Interpretation will be provided in English, French, German, Italian, Spanish and Hungarian.Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Udostępnij :
 
Podobne informacje
Projekt porządku obrad 4. posiedzenia Komisji SEDEC
Wniosek ZALECENIE RADY w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
ZAŁĄCZNIKI do wniosku w sprawie ZALECENIA RADY w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Wspieranie zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia
Wniosek ZALECENIE RADY dotyczące „Pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży” i zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży
Powiązane wydarzenia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/EUROPE-DAY-FESTIVAL-CORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Europe Day Festival Cork
Europe Day Festival Cork

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/EU-OPEN-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

EU Open Day
EU Open Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/INFO-POINT-SUMMER-CAMPS-FOR-UKRAINIAN-CHILDREN-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023
Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/17TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

17th SEDEC commission meeting (mandate VII)
17th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/LOCAL-POLITICIANS-RESPOND-TO-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Disinformation at the local level - Young politicians responding to information manipulation
Disinformation at the local level - Young politicians responding to information manipulation