Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pisemne konsultacje z zainteresowanymi stronami „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025”  

_____________

 

Sprawozdawczyni: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES)

premier wspólnoty autonomicznej La Rioja

_____________

 

Ogólny kontekst

5 marca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz równouprawnienia płci w Europie.

Celem strategii jest stworzenie Europy równej z punktu widzenia płci, w której zniknęłyby przemoc ze względu na płeć, dyskryminacja seksualna i nierówności strukturalne między kobietami i mężczyznami.

Strategia nawiązuje również do obecnego roku, w którym mija 25. rocznica przyjęcia deklaracji pekińskiej oraz pekińskiej platformy działania, a także do celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza celu nr 5.

Komisja SEDEC przyjmie projekt opinii przygotowany przez sprawozdawczynię Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025" na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2020 r.

Głównym celem opinii Europejskiego Komitetu Regionów będzie rozpoznanie możliwości i wyzwań stojących przed władzami lokalnymi i regionalnymi w UE w oparciu o działania polityczne przewidziane w strategii europejskiej.

W strategii nie uznaje się roli miast i regionów jako kluczowych podmiotów realizujących działania na rzecz równości płci, ani też się o niej nie wspomina. Dlatego też Europejski Komitet Regionów powinien zwrócić się o uznanie samorządów lokalnych i regionalnych jako strategicznych partnerów w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii, gdyż ze względu na swe kompetencje wkładają one już wiele wysiłku w działania na rzecz równości płci.


Cele konsultacji

By uwzględnić rożne stanowiska i wzbogacić opinię o perspektywę lokalną i regionalną, a także o punkt widzenia stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz równości płci, sprawozdawczyni pragnie omówić z Państwem szereg kwestii za pośrednictwem pisemnych konsultacji, które przeprowadzone zostaną w Europejskim Komitecie Regionów.

Konsultacje dotyczą przedstawionych poniżej pytań. Concepción Andreu Rodríguez prosi, by udzielili Państwo na nie odpowiedzi, przesyłając do 22 maja 2020 r. wiadomość na adres: sedec@cor.europa.eu.

  • Czy uważają Państwo, że strategia Komisji Europejskiej obejmuje główne priorytety tematyczne polityki równości płci UE na najbliższe pięć lat? Jeżeli nie, jakie nowe priorytety tematyczne należałoby do niej dodać?
  • Jakie są struktury, środki i formy współpracy umożliwiające uwzględnienie wymiaru płci we wszystkich obszarach polityki? Które z nich, Państwa zdaniem, mogą zostać opracowane przez władze lokalne i regionalne? W jaki sposób Europejski Komitet Regionów mógłby uczestniczyć w tej współpracy?
  • Czy uważają Państwo, że należy w większym stopniu powiązać strategię z niektórymi innymi priorytetami tematycznymi wyznaczonymi przez obecną Komisję, takimi jak na przykład agenda cyfrowa i Europejski Zielony Ład? Jak możemy zagwarantować, że równouprawnienie płci zostanie bardziej uwzględnione w strategiach i procesach politycznych kluczowych dla przyszłości UE, w tym w politykach gospodarczych i budżetowych?
  • Czy Państwa zdaniem niezbędne jest zastosowanie metodologii oceny wpływu w aspekcie płci w WRF na lata 2021–2027, w europejskim semestrze oraz budżetach krajowych, regionalnych i lokalnych? Czy uważają Państwo, że wskaźniki zaproponowane w ramach strategii są przydatne i wystarczające?
  • Czy sądzą Państwo, że COVID-19 będzie miał szczególny wpływ na aspekt płci (praca zdalna i opieka, dziedzina zdrowia itp.)? Jeżeli tak, na jakie dziedziny Państwa zdaniem wpłynie?
  • Czy uważają Państwo, że konieczne jest podkreślenie jakiejś kwestii, środka, wskaźnika, dobrej praktyki czy też propozycji związanych z kwestią płci?
  • W jaki sposób można by zorganizować udział władz lokalnych i regionalnych w platformach i instrumentach przewidzianych w strategii, takich jak grupa zadaniowa ds. równości, program wzajemnego uczenia się czy też platforma kart różnorodności?

_____________Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat
Udostępnij :
 
Podobne informacje
Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 20202025
Powiązane wydarzenia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/WORLD-CHILDREN-DAY-PROTECTING-EMPOWERING-MIGRANT-REFUGEE-CHILDREN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

World Children’s Day: the role of local authorities in protecting and empowering migrant and refugee children
World Children’s Day: the role of local authorities in protecting and empowering migrant and refugee children

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-STOPPING-GENDER-BASED-VIOLENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way
Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/OPENING-CONFERENCE-FOSTERING-WOMEN-LEADERSHIP-CHANGING-WORLD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"
Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/RISE-OF-WOMEN-IN-CULTURE-IN-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

„Rise of Women in culture in the Western Balkans“
„Rise of Women in culture in the Western Balkans“