Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
CoR MOOC 2018: W jaki sposób jak najlepiej wykorzystać środki UE dla regionów i miast  
Nowy darmowy, masowy i otwarty kurs internetowy (MOOC) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) zostanie uruchomiony online w dniu 15 stycznia 2018 r.
 
KR jest pierwszą instytucją UE, która opracowała i zorganizowała dwa kursy MOOC na temat: „Europejskie regiony, instytucje UE i kształtowanie polityki” (2015 r.) oraz „Budżet UE oraz finansowanie regionów i miast” (2016 r.) z udziałem ponad 15 tys. osób na całym świecie. Na podstawie tego pozytywnego doświadczenia KR uruchamia trzeci kurs MOOC na temat: „W jaki sposób jak najlepiej wykorzystać środki UE dla regionów i miast”. Podczas kursu przedstawione zostaną stosowne informacje na temat obecnych i przyszłych kierunków polityki i programów UE, a także praktyczne narzędzia i przykłady dostępnych możliwości finansowania na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 
Kurs zostanie udostępniony na Iversity, platformie uczenia się online, i będzie obejmować filmy wideo, noty faktograficzne, diagramy oraz transmitowane w internecie debaty na żywo wraz z sesją pytań i odpowiedzi ze strony kursantów. Uczestnicy kursu będą ponadto mieli możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem swych notatników szkoleniowych na platformie kursu. W ciągu pierwszych sześciu tygodni kursu (15 stycznia – 23 lutego 2018 r.) uczestnicy będą koncentrować się na jednym konkretnym zagadnieniu na tydzień i oceniać postępy w nauce za pomocą odrabianych zadań oraz cotygodniowego quizu. Kurs wymagać będzie ok. 1,5 godz. nauki tygodniowo. Materiały szkoleniowe będą dostępne na stronie internetowej przez 1 rok.
 
Kurs został opracowany wspólnie z kilkoma Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej: DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, DG. ds. Budżetu, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Eurostatu, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Interreg Europa oraz URBACT.
 
Kurs jest darmowy i otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych Unią Europejską i sprawami lokalnymi i regionalnymi. Jest on dostępny na wszystkich urządzeniach.

 

Proszę się zarejestrować tutajhttps://cor.iversity.org/​​

 


Contact:
Organizer: European Committee of the Regions
Udostępnij :