Europejski Tydzień Regionów i Miast 

event logo

​​W tym roku w spotkaniach i wystawach organizowanych w ramach #EURegionsWeek weźmie udział więcej osób. Impreza odbędzie się w dniach 9–12 października 2023 r. w Brukseli.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w #EURegionsWeek, odwiedź naszą stronę internetową.

Z niecierpliwością oczekujemy na Państwa podczas 21. edycji EURegionsWeek!​

Obejrzyj ponownie sesje EURegionsWeek 2022!

Treść

​Jak wygląda to​​ ​wydarzenie?

Europejski Tydzień Regionów i Miast(#EURegionsWeek) to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej. Podczas tego corocznego czterodniowego wydarzenia miasta i regiony prezentują swoje możliwości generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz realizacji unijnej polityki spójności, jak również potwierdzają znaczenie szczebla lokalnego i regionalnego w dobrym europejskim systemie rządów.

Od swojej pierwszej edycji w 2003 r. impreza ta z czasem stała się jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, skupiającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych. Europejski Tydzień Regionów i Miast w dużym stopniu przyczynił się do rozpowszechnienia sposobów, na jakie regiony i miasta korzystają z funduszy UE w celu ulepszenia codziennego życia obywateli.

W październiku ponad 10 tys. uczestników, w tym ponad 1000 prelegentów z całej Europy i spoza niej, weźmie udział w szeroko zakrojonym programie konferencji, wystaw i wydarzeń służących nawiązywaniu kontaktów w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Co roku program jest dostosowywany do konkretnego kontekstu programu prac UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Czemu ma słu​żyć Tydzień Regionów i Miast?

Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (ok. 200 mld EUR), które często dokonywane są według przepisów prawnych UE.

Jak się to wszys​​​tko zaczęło?

W 2003 r. Europejski Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich podwoi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych". Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w ważne coroczne wydarzenie z udziałem Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron. W 2016 r. zmieniono nazwę „Open Days" na „Europejski Tydzień Regionów i Miast". Chodziło o uniknięcie niejasności w kontekście „Dnia Otwartego" („Open Day"), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy, jak również podobnych imprez organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich w tym samym czasie.

Kim są organizato​​rzy?

Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Na początku roku, zazwyczaj w styczniu, partnerzy otrzymują zaproszenie. Następnie wybierani są partnerzy z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja zainteresowane tymi samymi obszarami (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe lub organizacje akademickie. Partnerzy są zobowiązani do organizowania seminariów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, często związane z wdrażaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Jak wygląda organi​​zacja programu?

Program skupia się wokół głównego hasła i kilku podtematów. Sesje organizowane są przez trzy kategorie partnerów: 1) regiony lub miasta, 2) partnerów instytucjonalnych UE i 3) firmy, instytucje finansowe oraz stowarzyszenia lokalne i europejskie. ​

Kto bierze udział​​ w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?

Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowy uczestnik jest przedstawicielem administracji lokalnej lub regionalnej.

Jakie jest oddziaływ​​anie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?

Od samego początku systematycznie ocenia się wpływ wydarzenia. Uczestnicy zwracają uwagę zwłaszcza na to, jak użyteczne dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE są informacje uzyskane od instytucji UE oraz kontakty z kolegami z innych krajów. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczący oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować tę imprezę.

Jak zostać pa​​rtnerem?

Wnioski można z reguły składać od końca stycznia każdego roku. Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w sekcji dotyczącej partnerów.

Jak zgłosić uczest​​nictwo?

Odwiedź stronę internetową Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób można ubiegać się o udział w wydarzeniu. Zapisy rozpoczynają się latem.

Jak zapisać się, aby otrzymywać biuletyn elektroniczny?

Zapisz się, aby otrzymywać biuletyn elektroniczny Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.​​

Minione wydarzenia

Minione wydarzenia​

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Więcej filmów wideo

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia

Opening Session

 

Więcej filmów wideo

 • Opening Session
  Opening Session
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Obserwuj nas

Kontakt

Udostępnij:
 
Back to top