Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pisemne konsultacje z zainteresowanymi stronami „Nowa strategia przemysłowa dla Europy”  

NOWA WERSJA

Europa zawsze była ośrodkiem rozwoju przemysłowego. Historycznie wykazała, że potrafi być liderem przemian. Obecnie przemysł w Europie stoi przed koniecznością przejścia na zrównoważony rozwój i cyfryzację, które w coraz większym stopniu wpływają na wszystkie obszary polityki. Kom​​unikat Komisji Europejskiej COM(2020) 102 final Nowa strategia przemysłowa dla Europy odnosi się do tych wyzwań. Celem strategii jest zwiększenie konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w czasach niestabilności geopolitycznej i zaostrzania się globalnej konkurencji.

odnosi się do tych wyzwań. Celem strategii jest zwiększenie konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w czasach niestabilności geopolitycznej i zaostrzania się globalnej konkurencji.

Choć w komunikacie uznano znaczenie władz lokalnych i regionalnych, nie nadano im jednak wagi, na jaką zasługują. KR zwrócił na to uwagę w opinii „Podejście do polityki przemysłowej UE ukierunkowane na konkretny obszar” (przyjętej w dniach 26–27 czerwca 2019 r., sprawozdawczyni: Jeanette Baljeu (NL/RE)), w której podkreślił ważną rolę szczebla lokalnego i regionalnego w strategii przemysłowej i jego kluczowe znaczenie dla realizacji podejścia ukierunkowanego na konkretny obszar.

KR:

 • Zauważa, że tego rodzaju podejście wymaga dobrze funkcjonujących sieci współpracy i klastrów. Podkreśla również, że międzyregionalna współpraca tychże sieci i klastrów ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju synergii i osiągnięcia masy krytycznej wspólnych inwestycji w celu wdrożenia innowacji w przemysłowych łańcuchach wartości w całej Europie.
 • Podkreśla, że samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu niezbędnej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej.
 • Apeluje o większe wsparcie UE dla regionalnych ekosystemów i klastrów w ramach innowacyjnych inwestycji międzyregionalnych.
 • Jest zdania, że ogólnoeuropejska i międzyregionalna współpraca ma ważną rolę do odegrania w wykorzystywaniu potencjału bezemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Strategia ta została opublikowana zanim stało się jasne, że pandemia Covid-19 będzie miała takie negatywne skutki dla przemysłu jako całości i w związku z tym nie wspomina się w niej o żadnym potencjalnym wpływie kryzysu. Może ona zatem wymagać dostosowania lub zmian.

KR przyjmie opinię w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy na podstawie dokumentu Komisji „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” najprawdopodobniej na sesji plenarnej w dniach 1–2 lipca 2020 r.; sprawozdawczynią jest Jeanette Baljeu (NL/RE).

Sprawozdawczyni pragnie poruszyć wraz z Państwem szereg kwestii w drodze pisemnych konsultacji, które pomoże zorganizować Komitet Regionów. Konsultacje dotyczą przedstawionych poniżej zagadnień: Jeanette Baljeu oczekuje na Państwa odpowiedzi drogą mejlową na adres econ@cor.europa.eu do 14 maja 2020 r.

Pytania

Sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie leżące u podstaw nowej strategii przemysłowej dla Europy:

 1. Neutralność klimatyczna – transformacja ekologiczna
 2. Lider cyfrowy – transformacja cyfrowa
 3. Globalna konkurencyjność

Sprawozdawczyni ma następujące pytania:

 1. Na czym powinien się koncentrować rozwój europejskich ekosystemów przemysłowych, m.in. w świetle obecnej sytuacji związanej z Covid-19?
 2. Czy Państwa zdaniem KE powinna dostosować reguły konkurencji i ramy pomocy państwa do rozwoju technologicznego i sytuacji na światowym rynku? Jeśli tak, to czy mogliby Państwo podać przykład?
 3. Jak można wzmocnić pozycję władz lokalnych i regionalnych poprzez nową strategię przemysłową? Jaką rolę mogliby tu odegrać członkowie Komitetu Regionów?
 4. Co Państwa zdaniem jest konieczne, aby zapewnić uczciwą konkurencję w skali globalnej i w ramach rynku wewnętrznego UE?
 5. Jaką rolę powinny odgrywać władze lokalne i regionalne w pakcie na rzecz umiejętności, aby zapewnić inkluzywną cyfrową transformację przemysłu?
 6. Czy uważają Państwo, że Komisja Europejska wyznacza właściwe priorytety? Na co należy zwrócić większą uwagę? Jakich aspektów brakuje?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane wydarzenia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-13TH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

13th ECON commission meeting
13th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/INDUSTRIAL-TRANSITION-AND-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Industrial Transition and Democracy
Industrial Transition and Democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/REGULATION-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-CRAFT-INDUSTRIAL-PRODUCTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"
Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ONLINE-STAKEHOLDERS-CONSULTATION-ON-THE-EUROPEAN-CHIPS-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act
Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/BE-PART-OF-THE-FUTURE-OF-EUROPE-IN-THE-VALENCIAN-COMMUNITY_20102021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!
Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!