Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Witamy w Europejskim Komitecie Regionów  

​Nowa kadencja

Członkowie i zastępcy KR-u mianowani są na pięć lat, gdyż tyle trwa kadencja KR-u. Następna kadencja rozpoczyna się 26 stycznia 2020 r. i potrwa do 25 stycznia 2025 r. Na początku nowej kadencji należy mianować wszystkich członków KR-u oraz ponownie ustanowić wszystkie organy, w tym Prezydium, komisje, grupy robocze i międzyregionalne. Na pierwszej sesji plenarnej członkowie wybierają nowego przewodniczącego, nowego pierwszego wiceprzewodniczącego i nowe Prezydium.

KR w pigułce

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Od 1994 r. jego misją jest reprezentowanie i promowanie interesów władz lokalnych i regionalnych w europejskim procesie decyzyjnym. Ze swej siedziby w Brukseli przyczynia się on do pogłębiania unii narodów i regionów Europy, w której decyzje podejmowane są jak najbliżej zwykłych Europejczyków, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Rola członków KR-u

Członkowie KR-u zbierają się na sesjach plenarnych w Brukseli, gdzie omawiają i przyjmują opinie, sprawozdania i rezolucje. Na sesję zaprasza się posłów do Parlamentu Europejskiego, komisarzy europejskich i członków Rady, a także przedstawicieli rządu sprawującego przewodnictwo w UE, by rozpatrzyć kwestie szczególnie interesujące miasta i regiony.

Członkowie uczestniczą w pracach komisji tematycznych KR-u i mogą zostać wyznaczeni na sprawozdawców w celu sporządzenia opinii.

 

138. sesja plenarna

Sesja plenarna w lutym 2020 r. będzie sesją inauguracyjną siódmej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów i będzie przebiegać inaczej niż zwykła sesja plenarna.

Pierwsza część, która odbędzie się we wtorek, 11 lutego po południu, zostanie przeznaczona na formalne ukonstytuowanie się Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) oraz przyjęcie porządku obrad i regulaminu wyborczego.

Posiedzenie zostanie następnie odroczone, by umożliwić grupom politycznym i delegacjom krajowym zorganizowanie posiedzeń przygotowawczych.

Sesja plenarna w środę, 12 lutego, rano będzie poświęcona wyborowi przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego, pozostałych wiceprzewodniczących i pozostałych członków Prezydium.

Po pierwszym posiedzeniu nowego Prezydium KR-u sesja plenarna zostanie wznowiona o godz. 14.30 w celu przeprowadzenia kilku dyskusji politycznych, w tym debaty na temat konferencji poświęconej przyszłości Europy z udziałem Dubravki Šuicy, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za demokrację i demografię. Na Zgromadzeniu Plenarnym omówione i poddane pod głosowanie zostaną również wymienione poniżej rezolucje i opinie.

Ukonstytuowanie się nowych komisji przewidziano na czwartek, 13 lutego, w godzinach porannych.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane wydarzenia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/EUROPCOM-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023: Communicating Democracy - Communicating Europe
EuroPCom 2023: Communicating Democracy - Communicating Europe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/18TH-CIVEX-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

18th CIVEX commission meeting
18th CIVEX commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/EUROPE-IN-KOSCIERZYNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Europe in Kościerzyna – Kościerzyna in Europe
Europe in Kościerzyna – Kościerzyna in Europe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/NET-ZERO-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Written consultation on the Net-Zero Industry Act
Written consultation on the Net-Zero Industry Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-2505.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation to the stakeholder-consultation about "European Year of Skills 2023"
Invitation to the stakeholder-consultation about "European Year of Skills 2023"