Tłumaczenie maszynowe
 
Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
133rd CoR plenary session  

​The members of the European Committee of the Regions met in the 133rd plenary session on 6 and 7 February 2019.

Several debates took place with the participation of Ms Viorica Dãncilã, Romanian Prime Minister, representative of the Romanian EU Presidency of the Council, and with Mr Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport.

10 opinions were on the agenda of this plenary session.

Here is the list of opinions adopted during the February plenary session:

 


 

 Associated press releases

Associated press releases
Premier Rumunii: Przyszły budżet UE musi uwzględnić silną politykę spójności ‎ dla wszystkich regionów i miast
Premier Rumunii: Przyszły budżet UE musi uwzględnić silną politykę spójności ‎ dla wszystkich regionów i miast
Press release | Cohesion policy reform;EU annual budget;
6 lutego Vasilica Viorica Dăncilă, premier Rumunii, przedstawiła priorytety dla Unii Europejskiej w trakcie debaty z przywódcami lokalnymi i regionalnymi. Premier Dăncilă – której kraj sprawuje obecnie sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję UE – stwierdziła, że w okresie rosnącego populizmu szczególne znaczenie ma wzmocnienie spójności europejskiej, które wymaga pełnego wsparcia wszystkich regionów i miast. W kontekście spodziewanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w marcu, złożonych negocjacji na temat przyszłego budżetu UE i wyborów europejskich w maju, premier Rumunii wezwała do wspólnego zobowiązania na rzecz konkurencyjności, konwergencji i bezpieczeństwa, podkreślając potrzebę silnej polityki spójności w długoterminowym budżecie UE po 2020 r. W wystąpieniu otwierającym sesję plenarną #CoRplenary Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Premier Vasilica Viorica Dăncilă stwierdziła: Europa stoi przed wieloma wyzwaniami i musimy pokazać naszą jedność i solidarność. Dlatego rumuńska prezydencja UE skupia się na podstawowej wartości spójności we wszystkich jej wymiarach: politycznym, gospodarczym i społecznym. Musimy zwiększyć nasze wysiłki, by pokazać faktyczne korzyści, jakie UE przynosi w codziennym życiu obywateli. Przyszły budżet UE musi przyznawać właściwe środki, aby zapewnić wzrost i konwergencję. Dlatego też europejska polityka spójności jest tak istotna. Bez niej rozbieżności regionalne i lokalne byłyby jeszcze większe. Ta polityka doprowadziła do powstania partnerstw i pomostów pomiędzy regionami i miastami, jest główną unijna strategią inwestycyjną i rozwinęła się w odpowiedzi na nowe wyzwania. Polityka spójności musi pozostać dostępna dla wszystkich regionów i miast w przyszłości. 

Contact:
Organizer: Registry
Udostępnij :
 
Podobne informacje