Tłumaczenie maszynowe
 
Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
130th CoR plenary session  

The members of the European Commitee of the Regions met on Wednesday 4th and Thursday 5th July in the 130th plenary session.

On the first day, representatives of national associations of local and regional authorities discussed with CoR members about the Future of Europe. Ms Juliane Bogner-Strauss, Federal Minister for women, families and youth, presented the priorities of the Austrian Presidency of the Council of the European Union.

On the second day, Mr Miguel Arias Cañete, Commissioner for Climate Action & Energy, Mr Tomasz Chruszczow, High-Level Climate Champion of the Polish Ministry of the Environment, Mr Ashok Alexander Sridharan, President of ICLEI, and Mariusz Skiba, Deputy Mayor of Katowice, discussed with members about climate change.

Eleven opinions were on the agenda of the plenary session:

Eastern Partnership deliverables for 2020: The contribution of local and regional authorities, rapporteur Mr Sören Herbst (DE/EPP)

Action plan to support the protection of public spaces, rapporteur Mr Jean-François Barnier (FR/ALDE)

Implementation assessment of the urban agenda for the EU, rapporteur Mr Kieran McCarthy (IE/EA)

Boosting growth and cohesion in EU border regions, rapporteur Mr János Ádám Karácsony (HU/EPP)

Proposal for a Directive on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain, rapporteur Mr Jacques Blanc (FR/EPP)

The public procurement package, rapporteur Mr Adrian Ovidiu Teban (RO/EPP)

Reform proposals for the economic and monetary union, rapporteur Mr Christophe Rouillon (FR/PES)

Local and regional incentives to promote healthy and sustainable diets, rapporteur Mr Nikolaos Chiotakis (EL/EPP)

Transparent and predictable working conditions in the European Union, rapporteur Ms Isolde Ries (DE/PES)

Climate governance after 2020, a European and global perspective – a contribution to the UNFCCC COP24, rapporteur Mr Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Delivering on low-emission mobility, rapporteur Mr Michiel Scheffer (NL/ALDE)


 

 Associated Press Releases

Associated Press Releases
Migracja, spójność, klimat: ‎ przywódcy lokalni i regionalni debatują na temat przyszłości Europy
Migracja, spójność, klimat: ‎ przywódcy lokalni i regionalni debatują na temat przyszłości Europy
Press release29.06.2018 | Cohesion policy reform;Migration, asylum and integration of migrants;Climate change policy;
W dniach 4-5 lipca w Brukseli spotkają się przywódcy lokalni i regionalni UE, aby debatować nad kwestiami, które mają największe znaczenie dla regionów i miast. W pierwszym dniu posiedzenia plenarnego członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) spotkają się z przywódcami krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych, aby wspólnie zaproponować, w jaki sposób stworzyć zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i innowacyjną Europę. Następnego dnia, wkrótce po ogłoszeniu przez UE jej celów w zakresie energii i klimatu do 2030 r., Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, specjalny wysłannik polskiego rządu do spraw zmiany klimatu oraz przedstawiciele Bonn (gospodarza negocjacji klimatycznych COP23) i Katowic (gospodarza konferencji COP24) będą prowadzić dyskusje na temat tego, co UE musi zrobić w celu wypełnienia zobowiązań podjętych w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża. Odbędzie się także ogłoszenie laureatów konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2019, organizowanego w celu wyróżnienia tych regionów, które posiadają najbardziej skuteczne strategie przedsiębiorczości w Europie. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów skupią się również na dwóch z najbardziej palących kwestii lokalnych i regionalnych – unijnej polityce migracyjnej i regionalnej – oraz omówią plany Austrii dotyczące jej nadchodzącej sześciomiesięcznej prezydencji Rady UE. 


 


Contact:
Organizer: European Committee of the Regions
Udostępnij :