Spójność, nasza podstawowa wartość 

Jednym z głównych priorytetów Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025 jest pokazanie, że spójność to nie (tylko) pieniądze, ale przede wszystkim podstawowa wartość Unii Europejskiej.

Poprzez własne działania i działania prowadzone w ramach Sojuszu na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) Komitet angażuje się w promowanie poglądu, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest wspierana i respektowana we wszystkich obszarach polityki UE.

Treść

Nasze cele

Spójność, nasza podstawowa wartość to jedna z trzech głównych inicjatyw Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), obok kampanii dotyczących przyszłości Europy i Zielonego Ładu .

Sojusz na rzecz Spójności, zainicjowany w 2017 r. przez KR i główne europejskie stowarzyszenia terytorialne (AER, AEBR, CALRE, CEMR, CPMR i EUROCITIES), jest głównym i najpotężniejszym kanałem, za pośrednictwem którego Komitet pragnie:

 • pokazać, że spójność to nie (tylko) pieniądze, ale przede wszystkim podstawowa wartość Unii Europejskiej,
 • promować pogląd, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest wspierana i respektowana we wszystkich strategiach politycznych UE,
 • promować zaangażowanie regionów i miast w opracowywanie i realizację krajowych planów odbudowy,
 • propagować łączenie na szczeblu lokalnym funduszy polityki spójności z wszelkimi innymi unijnymi instrumentami finansowania i na rzecz odbudowy,
 • wspierać współpracę między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz odbudowę obszarów wiejskich.

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia

Minione wydarzenia

Opinie

Przyjęte opinie

Obecnie omawiane opinie

Multimedia

EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels

 

Więcej filmów wideo

 • EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
  EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
 • EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
  EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
 • EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
  EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
 • EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
  EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
 • EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
  EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Kontakt

Matteo Miglietta
Matteo.miglietta@cor.europa.eu / +32 (0) 470 89 53 82
Udostępnij:
Back to top