Sojusz na rzecz Spójności 

© AFP

#CohesionAlliance jest sojuszem rożnych podmiotów, które łączy przekonanie, że polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Powstał w październiku 2017 r. i od tamtego czasu przyłączyło się do niego ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, 140 regionów, 137 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 40 posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 35 stowarzyszeń branżowych w UE

Partnerzy sojuszu potwierdzili w październiku 2022 r. zaangażowanie na rzecz wzmocnienia polityki spójności i zwiększenia oddziaływania terytorialnego wszystkich inwestycji UE, tak by przystawały do długoterminowych wyzwań stojących przed Europą.

Dołącz do sojuszu

Treść

Czym jest sojusz?

#CohesionAlliance jest sojuszem rożnych podmiotów, które łączy przekonanie, że polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Narodził się w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami miast i regionów oraz Europejskim Komitetem Regionów.

W lipcu 2020 r. przyjął pierwszą odnowioną deklarację 2.0 na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy, która to deklaracja wytyczyła kierunek prac, gdy pandemia COVID-19 uderzyła w obywateli Unii.

Po dwóch latach, w październiku 2022 r., nowe kryzysy, takie jak wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz rekordowe stopy inflacji spowodowane wzrostem cen żywności i energii sprawiają, że zwiększenie spójności jako podstawowej wartości Unii Europejskiej staje się jeszcze bardziej sprawą niecierpiącą zwłoki.

Dlatego też partnerzy #CohesionAlliance zgromadzili się w Brukseli podczas 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, aby ponownie wyrazić zaangażowanie na rzecz wzmocnienia polityki spójności i zwiększenia oddziaływania terytorialnego wszystkich inwestycji UE, tak by przystawały do długoterminowych wyzwań stojących przed Europą.

Odnowiona deklaracja

We wspólnej deklaracji podpisanej 12 października 2022 r. Europejski Komitet Regionów wraz z wiodącymi europejskimi stowarzyszeniami miast i regionów dał wyraz wspólnemu dążeniu do tego, by polityka spójności pozostała:

 • najważniejszą polityką inwestycyjną UE,
 • najbardziej widocznym instrumentem UE na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • długofalową polityką rozwoju opartą na zasadach zarządzania dzielonego, partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów,
 • polityką, która opiera się na podejściu ukierunkowanym na konkretny obszar i uwzględnia różnorodność terytorialną Unii,
 • głównym sposobem wspierania współpracy terytorialnej oraz krzewienia solidarności i integracji.

Przypomnijmy wszystkim decydentom unijnym i krajowym o niezbędnej roli, którą polityka spójności odgrywa w procesie integracji europejskiej!, stwierdzono w deklaracji, od której #CohesionAlliance chce rozpocząć dalekosiężne prace mające doprowadzić do tego, by polityka spójności – obecnie i w przyszłości – była silniejsza, prostsza, skuteczniejsza i bardziej zorientowana na wyniki.

Sojusz wzywa również do zadbania o to, aby spójność pozostała ogólną wartością dla Unii Europejskiej dzięki temu, że wszystkie odpowiednie kierunki polityki UE będą przyczyniać się do zmniejszania dysproporcji między państwami członkowskimi i w ich obrębie.

Z treścią deklaracji można zapoznać się tutaj: Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!.

Relacje

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Więcej filmów wideo

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Więcej filmów wideo

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Documents and visuals

 • Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!

  Dostępne języki (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Pobierz
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Pobierz
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Pobierz
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Pobierz
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Pobierz
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)Pobierz
  7. español(797.76 KB-PDF)Pobierz
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)Pobierz
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)Pobierz
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)Pobierz
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)Pobierz
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)Pobierz
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)Pobierz
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. lietuvių(703.45 KB-PDF)Pobierz
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  15. latviešu(697.75 KB-PDF)Pobierz
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  16. Malti(711.8 KB-PDF)Pobierz
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  17. Nederlands(699.67 KB-PDF)Pobierz
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  18. português(699.2 KB-PDF)Pobierz
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Pobierz
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Pobierz
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Pobierz
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Pobierz
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0

  Dostępne języki (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Pobierz
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Pobierz
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Pobierz
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Pobierz
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Pobierz
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)Pobierz
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)Pobierz
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)Pobierz
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)Pobierz
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)Pobierz
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)Pobierz
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)Pobierz
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)Pobierz
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. lietuvių(598.46 KB-PDF)Pobierz
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  15. latviešu(595.64 KB-PDF)Pobierz
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  16. Malti(615.71 KB-PDF)Pobierz
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  17. Nederlands(598.3 KB-PDF)Pobierz
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  18. português(238.88 KB-PDF)Pobierz
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Pobierz
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Pobierz
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Pobierz
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Pobierz
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  Dostępne języki (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Pobierz
  2. español(211.39 KB-PDF)Pobierz
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Pobierz
  4. français(213.87 KB-PDF)Pobierz
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Pobierz
  6. português(210.78 KB-PDF)Pobierz
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Pobierz
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.

Obserwuj nas

Kontakt

Udostępnij:
 
Back to top