Publikacje 

Europejski Komitet Regionów (KR) co roku opracowuje szereg publikacji cyfrowych – od ulotek po pełnokolorowe broszury – by wspierać prace legislacyjne swoich członków. Publikacje te są kierowane do ogółu społeczeństwa oraz do władz regionalnych i lokalnych. Ich celem jest dalsze pogłębianie znajomości istotnych zmian w polityce UE i działań KR-u.

Cyfrowe wersje tych broszur, wydawanych też drukiem, są dostępne na tej stronie.

Dostępna jest też specjalna strona dotycząca identyfikacji wizualnej KR-u i jego logo.

Browse by year:​​​​​​ • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Data publikacji: 24/10/2022Tematyka: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutor: Directorate of Communication
  Dostępne języki (1)
  1. français(335.44 KB-PDF)Pobierz
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • European Committee of the Regions at a glance 2022

  European Committee of the Regions at a glance 2022
  Data publikacji: 17/10/2022Tematyka: EU communication policy, Public administration
  Dostępne języki (23)
  1. English(1010.78 KB-PDF)Pobierz
  2. français(1009.33 KB-PDF)Pobierz
  3. dansk(1014.25 KB-PDF)Pobierz
  4. Deutsch(1011.54 KB-PDF)Pobierz
  5. español(1010.79 KB-PDF)Pobierz
  6. italiano(1008.76 KB-PDF)Pobierz
  7. Nederlands(1003.86 KB-PDF)Pobierz
  8. português(1015.31 KB-PDF)Pobierz
  9. svenska(1007.35 KB-PDF)Pobierz
  10. български(990.06 KB-PDF)Pobierz
  11. Čeština(971.06 KB-PDF)Pobierz
  12. ελληνικά(993.82 KB-PDF)Pobierz
  13. eesti(958.36 KB-PDF)Pobierz
  14. suomi(963.21 KB-PDF)Pobierz
  15. Gaeilge(996.97 KB-PDF)Pobierz
  16. hrvatski(966.63 KB-PDF)Pobierz
  17. magyar(1.03 MB-PDF)Pobierz
  18. lietuvių(964.93 KB-PDF)Pobierz
  19. latviešu(979.46 KB-PDF)Pobierz
  20. Malti(1005.09 KB-PDF)Pobierz
  21. română(968.13 KB-PDF)Pobierz
  22. slovenčina(969.54 KB-PDF)Pobierz
  23. slovenščina(1010.46 KB-PDF)Pobierz
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022

  EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022
  Data publikacji: 11/10/2022Tematyka: Ukraine, Public health, Cohesion policy reform, Climate change policy
 • Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r

  Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  Data publikacji: 11/10/2022Tematyka: Ukraine, Climate change policy, Environment policy, Cohesion policy reform
  Dostępne języki (23)
  1. English(3.33 MB-PDF)Pobierz
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  2. français(3.32 MB-PDF)Pobierz
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Pobierz
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Pobierz
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. español(3.34 MB-PDF)Pobierz
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  6. italiano(3.33 MB-PDF)Pobierz
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  7. Nederlands(3.59 MB-PDF)Pobierz
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  8. português(3.33 MB-PDF)Pobierz
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  9. svenska(3.7 MB-PDF)Pobierz
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  10. български(3.34 MB-PDF)Pobierz
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  11. Čeština(3.6 MB-PDF)Pobierz
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  12. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Pobierz
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  13. eesti(3.33 MB-PDF)Pobierz
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  14. suomi(3.49 MB-PDF)Pobierz
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  15. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Pobierz
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  16. hrvatski(3.31 MB-PDF)Pobierz
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  17. magyar(3.33 MB-PDF)Pobierz
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  18. lietuvių(3.32 MB-PDF)Pobierz
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  19. latviešu(3.74 MB-PDF)Pobierz
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  20. Malti(3.71 MB-PDF)Pobierz
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  21. română(3.33 MB-PDF)Pobierz
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenčina(3.71 MB-PDF)Pobierz
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  23. slovenščina(3.7 MB-PDF)Pobierz
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Data publikacji: 15/09/2022Tematyka: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Data publikacji: 29/06/2022Tematyka: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutor: Directorate of Communication
  Dostępne języki (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Pobierz
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Data publikacji: 29/06/2022Tematyka: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Data publikacji: 04/03/2022Tematyka: Rural development, Agriculture
 • Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”

  Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  Data publikacji: 03/03/2022Tematyka: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Dostępne języki (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Pobierz
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Pobierz
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. dansk(115.17 KB-PDF)Pobierz
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  4. Deutsch(117.63 KB-PDF)Pobierz
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  5. español(121.15 KB-PDF)Pobierz
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  6. italiano(120.98 KB-PDF)Pobierz
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  7. Nederlands(114.98 KB-PDF)Pobierz
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  8. português(122.33 KB-PDF)Pobierz
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  9. svenska(121.35 KB-PDF)Pobierz
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  10. български(118.81 KB-PDF)Pobierz
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  11. Čeština(116.55 KB-PDF)Pobierz
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  12. ελληνικά(155.32 KB-PDF)Pobierz
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  13. eesti(120.02 KB-PDF)Pobierz
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  14. suomi(113.43 KB-PDF)Pobierz
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  15. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Pobierz
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  16. hrvatski(120.46 KB-PDF)Pobierz
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  17. magyar(123.3 KB-PDF)Pobierz
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  18. lietuvių(121.34 KB-PDF)Pobierz
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  19. latviešu(120.76 KB-PDF)Pobierz
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  20. Malti(117.13 KB-PDF)Pobierz
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  21. română(121.49 KB-PDF)Pobierz
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  22. slovenčina(123.18 KB-PDF)Pobierz
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  23. slovenščina(119.78 KB-PDF)Pobierz
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą

  Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  Data publikacji: 02/03/2022Tematyka: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Dostępne języki (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Pobierz
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Pobierz
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. dansk(151.45 KB-PDF)Pobierz
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  4. Deutsch(151.82 KB-PDF)Pobierz
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  5. español(148.76 KB-PDF)Pobierz
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  6. italiano(146.06 KB-PDF)Pobierz
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  7. Nederlands(150.25 KB-PDF)Pobierz
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  8. português(149.72 KB-PDF)Pobierz
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  9. svenska(147.57 KB-PDF)Pobierz
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  10. български(150.21 KB-PDF)Pobierz
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  11. Čeština(147.89 KB-PDF)Pobierz
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  12. ελληνικά(155.42 KB-PDF)Pobierz
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  13. eesti(146.19 KB-PDF)Pobierz
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  14. suomi(145.67 KB-PDF)Pobierz
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  15. hrvatski(145.92 KB-PDF)Pobierz
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  16. magyar(150.43 KB-PDF)Pobierz
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  17. lietuvių(148.48 KB-PDF)Pobierz
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  18. latviešu(149.35 KB-PDF)Pobierz
   Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  19. Malti(150.7 KB-PDF)Pobierz
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  20. română(148.77 KB-PDF)Pobierz
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  21. slovenčina(148.43 KB-PDF)Pobierz
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  22. slovenščina(144.19 KB-PDF)Pobierz
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Pobierz
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Pobierz
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Data publikacji: 28/02/2022Tematyka: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Data publikacji: 24/02/2022Tematyka: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Dostępne języki (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Pobierz
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Pobierz
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej

  Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  Data publikacji: 03/02/2022Tematyka: Future of Europe, Citizenship
  Dostępne języki (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Pobierz
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Pobierz
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. dansk(1.26 MB-PDF)Pobierz
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  4. Deutsch(1.29 MB-PDF)Pobierz
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  5. español(1.27 MB-PDF)Pobierz
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  6. italiano(1.26 MB-PDF)Pobierz
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  7. Nederlands(1.28 MB-PDF)Pobierz
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  8. português(1.26 MB-PDF)Pobierz
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  9. svenska(1.25 MB-PDF)Pobierz
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  10. български(1.38 MB-PDF)Pobierz
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  11. Čeština(1.34 MB-PDF)Pobierz
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  12. ελληνικά(1.38 MB-PDF)Pobierz
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  13. eesti(1.13 MB-PDF)Pobierz
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  14. suomi(1.25 MB-PDF)Pobierz
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  15. hrvatski(1.27 MB-PDF)Pobierz
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  16. magyar(1.31 MB-PDF)Pobierz
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  17. lietuvių(1.28 MB-PDF)Pobierz
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  18. latviešu(1.28 MB-PDF)Pobierz
   Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  19. Malti(1.36 MB-PDF)Pobierz
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  20. română(1.29 MB-PDF)Pobierz
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  21. slovenčina(1.3 MB-PDF)Pobierz
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  22. slovenščina(1.26 MB-PDF)Pobierz
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Data publikacji: 27/01/2022Tematyka: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Udostępnij:
 
Back to top