Sieć Byłych Członków Europejskiego Komitetu Regionów  

Sieć jest nową inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) przeznaczoną dla byłych członkiń i członków Europejskiego Komitetu Regionów i ich byłych zastępczyń i zastępców, która oferuje im możliwość dalszego śledzenia prac i działań politycznych KR-u. Mogą do niej dołączyć również inne osoby i przyjaciele KR-u, którzy pragną spożytkować swoje doświadczenie i wiedzę z myślą o KR-ze i Europie.

Celem sieci jest:

 • ​​pomaganie KR-owi w docieraniu do rad lokalnych i regionalnych oraz milionów polityków lokalnych i regionalnych we wszystkich regionach UE,
 • pomoc w propagowaniu inicjatyw politycznych KR-u,
 • informowanie o strategiach politycznych Unii Europejskiej, które są istotne na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z decydentami na szczeblu UE za pośrednictwem sieci oraz inicjatyw KR-u,
 • wsparcie Państwa w zbliżaniu Europy do obywatelek i obywateli.
Co oferujemy:

 • ​zaproszenia na wydarzenia, tematyczne sesje informacyjne online i debaty polityczne wysokiego szczebla,
 • briefingi na temat ostatnich wydarzeń w polityce UE mających znaczenie dla szczebla lokalnego i regionalnego,
 • zindywidualizowana przepustka umożliwiająca dostęp do pomieszczeń KR-u w Brukseli lub korzystanie z nich,
 • zindywidualizowany biuletyn KR-u i nowa aplikacja internetowa dla członkiń i członków,
 • wsparcie Państwa inicjatyw lokalnych i regionalnych (np. dialogu z obywatelami).
W jaki sposób można wziąć udział w działaniach sieci: 

 • ​pomóż nam rozpowszechniać inicjatywy polityczne i propozycje KR-u oraz ogólne informacje na temat UE wśród szerszego grona odbiorców,
 • bierz udział w lokalnych wydarzeniach poświęconych sprawom UE, organizowanych w swoim regionie lub mieście,
 • proponuj nowe pomysły lub inicjatywy.

Kontakt:

Dział Protokołu KR-u – jednostka ds. obsługi zwiedzających i byłych członkiń i członków

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel.: + 32 2 282 21 24/25 64​


 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: