Dołącz do społeczności YEP! 

Program „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” 2023 

Jesteś polityczką/politykiem z mandatem wyborczym na szczeblu lokalnym lub regionalnym w UE i urodziłaś/urodziłeś się po 1 stycznia 1983 r.? Pragniesz nawiązywać kontakty, wymieniać się najlepszymi praktykami, otrzymywać informacje na temat prawodawstwa i możliwości finansowania UE, brać udział w pracach Europejskiego Komitetu Regionów oraz spotykać się i debatować z członkiniami i członkami KR-u i innymi politykami lokalnymi, regionalnymi i europejskimi? Zapraszamy do przyłączenia się do sieci Młodych Demokratycznie Wybranych Polityków (YEP)!

Zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej szczegółowymi informacjami na temat programu YEP na 2023 r. i zgłoś chęć udziału do 10 kwietnia 2023 r.

Treść

Kto?

Możesz zgłosić chęć udziału w programie, jeżeli:

 • zostałaś/zostałeś wybrana/wybrany w powszechnych wyborach bezpośrednich na szczeblu regionalnym lub lokalnym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju kandydującym do UE,
 • urodziłaś/urodziłeś się po 1 stycznia 1983 r.,
 • nie jesteś członkinią/członkiem ani zastępczynią/zastępcą członka KR-u,
 • posługujesz się biegle językiem angielskim,
 • wypełnisz formularz zgłoszenia i prześlesz go najpóźniej do 10 kwietnia 2023 r.

Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie jakości zgłoszenia z uwzględnieniem równowagi pod względem płci, reprezentacji regionalnej i lokalnej, przynależności politycznej oraz obywatelstwa.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia w języku angielskim lub francuskim.

Po co?

 • by nawiązywać kontakty z innymi młodymi demokratycznie wybranymi politykami z innych krajów UE i innymi politykami na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim
 • by wymieniać się najlepszymi praktykami z innymi politykami lokalnymi i regionalnymi za pośrednictwem YEPcommunity.eu
 • by poznać możliwości, które UE oferuje obszarom lokalnym i regionalnym
 • by przemawiać w imieniu regionów i gmin z UE w toku unijnego procesu legislacyjnego
 • by wnieść wkład w kształtowanie polityki UE
 • by zwiększyć swoją widoczność w kręgach europejskich

Ponadto młodzi demokratycznie wybrani politycy będą mieli okazję, by wziąć udział w rozmaitych działaniach komunikacyjnych związanych z programem.

Co?

Program opiera się na trzech tematach.

1. Nowy rozdział dla demokracji w UE

Program YEP pomoże Ci stworzyć powiązania między Twoim miastem i regionem a UE. Zainspiruje Cię do wspierania demokracji uczestniczącej i pomoże Ci znaleźć sposoby angażowania młodych ludzi w demokratyczną dyskusję i lokalne życie obywatelskie.

2. Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i energetycznemu

W tym obszarze tematycznym program YEP zapewni Ci głębszy wgląd w Europejski Zielony Ład, a także możliwość inspirowania projektów innych młodych demokratycznie wybranych polityków, członkiń i członków KR-u i innych działaczy sceny politycznej oraz możliwość czerpania inspiracji z tych projektów. Dowiesz się również, w jaki sposób przyczynić się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i przeciwdziałania zmianie klimatu.

3. Przyszłość polityki spójności

Program YEP umożliwi Ci zapoznanie się z wyzwaniami i możliwościami, jakie oferuje europejska polityka spójności. Dowiesz się w szczególności o możliwościach finansowania dla władz lokalnych i regionalnych, inspirujących innowacyjnych projektach wspierających rozwój regionów UE, a także o organizacjach pomagającym władzom samorządowym w tworzeniu i wdrażaniu ich pomysłów. 

Posiedzenia będą się odbywać w języku angielskim.

Kiedy?

Program YEP 2023 będzie realizowany do wiosny 2024 r., a działania zaplanowano na cały rok. Udział w niektórych z nich jest obowiązkowy.

Następnie uzyskasz status absolwenta i będziesz zapraszana/zapraszany na dalsze wydarzenia.

Oto wstępny wykaz działań na 2023 r. Proszę pamiętać, że daty mogą jeszcze ulec zmianie.

Przez cały rok w programie mogą się pojawiać dodatkowe działania/wydarzenia. Zostaniesz o tym powiadomiona/powiadomiony w odpowiednim czasie.

 • regularne sesje służące nawiązywaniu kontaktów
 • udział w posiedzeniach komisji KR-u i sesjach plenarnych
 • udział w konsultacjach publicznych
 • 16 maja: obowiązkowy udział w spotkaniu inauguracyjnym (online)
 • czerwiec: obowiązkowa sesja szkoleniowa pt. „Nowy rozdział dla demokracji w UE”
 • 26–27 czerwca: EuroPCom, konferencja poświęcona komunikacji publicznej UE
 • wrzesień: obowiązkowa sesja szkoleniowa na temat „Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i energetycznemu”
 • 9–12 października: obowiązkowy udział w sesji YEP w ramach 21. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast
 • listopad: obowiązkowa sesja szkoleniowa na temat „Przyszłość polityki spójności”

Gdzie?

Wydarzenia będą miały miejsce online oraz w siedzibie KR-u w Brukseli. W odpowiednim czasie poinformujemy Cię o warunkach uczestnictwa. 

Jak?

Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić następujący formularz w języku angielskim lub francuskim:

Zgłoś chęć do przyłączenia się do społeczności YEP

Wysokość diety

Za udział w wydarzeniach i działaniach online nie przyznaje się diety.

W wypadku wydarzeń wymagających fizycznej obecności w Brukseli KR może:

 • zwrócić koszty podróży,
 • wypłacić zryczałtowaną dietę za pobyt po okazaniu dowodu noclegu w miejscu, w którym odbywa się posiedzenie.

Zwrot kosztów podróży i wypłata diety dziennej zależą od dostępnego budżetu. 

Grupy polityczne KR-u są odpowiedzialne za ostateczny wybór młodych demokratycznie wybranych polityków do udziału w programie i wydarzeniach. Zasoby przeznaczone na te wydarzenia są ograniczone.

Kontakt

Dyrekcja Komunikacji – Zespół Programu YEP
Udostępnij:
 
Back to top