Dołącz do społeczności YEP! 

Program „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” 2022 

Jesteś polityczką/politykiem z mandatem wyborczym na szczeblu lokalnym lub regionalnym w UE i urodziłaś/urodziłeś się po 1 stycznia 1982 r.? Pragniesz nawiązywać kontakty, wymieniać się najlepszymi praktykami, otrzymywać informacje na temat prawodawstwa i możliwości finansowania UE, brać udział w pracach Europejskiego Komitetu Regionów oraz spotykać się i debatować z członkiniami i członkami KR-u i innymi politykami lokalnymi, regionalnymi i europejskimi? Zapraszamy do przyłączenia się do sieci Młodych Demokratycznie Wybranych Polityków (YEP)!

Zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej szczegółowymi informacjami na temat programu YEP na 2022 r. i zgłoś chęć udziału do 8 kwietnia 2022 r.

Treść

Kto?

Możesz zgłosić chęć udziału w programie, jeżeli:

 • posiadasz demokratyczny mandat wyborczy na szczeblu regionalnym lub lokalnym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • urodziłaś/urodziłeś się po 1 stycznia 1982 r.,
 • nie jesteś członkinią/członkiem ani zastępczynią/zastępcą członka KR-u,
 • posługujesz się dobrze językiem angielskim lub francuskim,
 • wypełnisz formularz zgłoszenia i prześlesz go najpóźniej do 8 kwietnia 2022 r.

Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie jakości zgłoszenia z uwzględnieniem równowagi pod względem płci, reprezentacji regionalnej i lokalnej, przynależności politycznej oraz obywatelstwa.

Po co?

 • by nawiązywać kontakty z innymi młodymi demokratycznie wybranymi politykami z innych krajów UE i innymi politykami na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim
 • by wymieniać się najlepszymi praktykami z innymi politykami lokalnymi i regionalnymi za pośrednictwem YEPcommunity.eu
 • by poznać możliwości, które UE oferuje obszarom lokalnym i regionalnym
 • by przemawiać w imieniu regionów i gmin z UE w toku unijnego procesu legislacyjnego
 • by zwiększyć swoją widoczność w kręgach europejskich

Ponadto młodzi demokratycznie wybrani politycy będą mieli okazję, by wziąć udział w rozmaitych działaniach komunikacyjnych związanych z programem.

Co?

Program YEP 2022 wniesie wkład w Europejski Rok Młodzieży.

Program osnuty jest wokół trzech zagadnień, które w formularzu zgłoszeniowym należy uszeregować w kolejności odpowiadającej preferencjom.

1. Zbliżanie Europy do obywateli

Program YEP pomoże Ci w zbudowaniu pomostów między Twoim miastem i regionem a UE, zainspiruje Cię do krzewienia demokracji i umożliwi znalezienie sposobów włączenia młodych ludzi w demokratyczną dyskusję i życie lokalne.

2. Budowanie odpornych społeczności

W tym obszarze tematycznym program YEP zapewni Ci głębszy wgląd w Europejski Zielony Ład, a także możliwość inspirowania projektów innych młodych demokratycznie wybranych polityków, członkiń i członków KR-u i innych działaczy sceny politycznej oraz możliwość czerpania inspiracji z tych projektów. Dowiesz się również, w jaki sposób przyczynić się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie neutralności emisyjnej i przeciwdziałania zmianie klimatu.

3. Spójność jako podstawowa wartość

Program YEP umożliwi Ci uzyskanie informacji o finansowaniu dla władz lokalnych i regionalnych, zrozumienie roli polityki spójności w odbudowie po kryzysie związanym z COVID-19 i w rozwoju Twojego miasta i regionu, a także dzielenie się najlepszymi praktykami z innymi działaczami sceny politycznej i młodymi demokratycznie wybranymi politykami.

Spotkania zaplanowano w miarę możliwości w językach angielskim i francuskim.

Kiedy?

Program YEP 2022 będzie realizowany do wiosny 2023 r., a działania zaplanowano na cały rok. Udział w niektórych z nich jest obowiązkowy.

Następnie uzyskasz status absolwenta i będziesz zapraszana/zapraszany na dalsze wybrane wydarzenia.

Oto wstępny wykaz działań na 2022 r. Proszę pamiętać, że daty mogą jeszcze ulec zmianie.

Przez cały rok w programie mogą się pojawiać dodatkowe działania/wydarzenia. Zostaniesz o tym powiadomiona/powiadomiony w odpowiednim czasie.

 • comiesięczne sesje służące nawiązywaniu kontaktów
 • udział w posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych
 • udział w konsultacjach publicznych
 • 25 maja: obowiązkowy udział w spotkaniu inauguracyjnym
 • 22 czerwca: obowiązkowy udział w sesji szkoleniowej nt. „Zbliżanie Europy do obywateli”
 • wrzesień: obowiązkowy udział w sesji szkoleniowej na temat „Budowanie odpornych społeczności”
 • wrzesień: wydarzenie na posiedzeniu wyjazdowym Prezydium
 • październik: obowiązkowy udział w sesji szkoleniowej na temat „Spójność jako wartość”
 • 10–13 października: obowiązkowy udział w sesji YEP w ramach 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast
 • październik/listopad: forum YEP
 • listopad: konferencja EuroPCom

Gdzie?

Wszystkie wydarzenia będą odbywać się online. W zależności od dalszego rozwoju pandemii COVID-19 program może ulec zmianie, a wydarzenia mogą zostać odwołane. Jeżeli możliwe będzie fizyczne uczestnictwo w Brukseli, zostaniesz o tym powiadomiona/powiadomiony z wyprzedzeniem.

Jak?

Aby zgłosić chęć udziału, należy wypełnić następujący formularz:

Zgłoś chęć przyłączenia się do społeczności YEP – język angielski

Zgłoś chęć przyłączenia się do społeczności YEP – język francuski

Wysokość diety

Za udział w wydarzeniach i działaniach online nie przyznaje się diety.

Jeżeli możliwa będzie organizacja wydarzeń wymagających fizycznej obecności w Brukseli, KR może:

 • zwrócić koszty podróży,
 • wypłacić zryczałtowaną dietę za pobyt po okazaniu dowodu noclegu w miejscu, w którym odbywa się posiedzenie.

Zwrot kosztów podróży i wypłata diety dziennej zależą od dostępnego budżetu. W razie potrzeby możliwe będzie wprowadzenie systemu „kto pierwszy, ten lepszy”.

Kontakt

Dyrekcja Komunikacji – Zespół Programu YEP
Udostępnij :
 
Back to top