Zielony Ład w terenie 

Osiągnięcie neutralności klimatycznej bez pozostawiania nikogo w tyle 

green deal

„Zielony Ład w terenie” to sztandarowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów mająca uczynić miasta i regiony centralnym elementem transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej.

W ramach priorytetu „Budowanie odpornych społeczności” – „Zielony Ład w terenie” to kampania zaangażowania politycznego i komunikacji rozpoczęta w czerwcu 2020 r. W jej skład wchodzi polityczna grupa robocza, złożona z trzynastu przywódców lokalnych i regionalnych, której przewodniczy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i przewodniczący Komisji ENVE Europejskiego Komitetu Regionów. „Zielony Ład w terenie” obejmuje również zestaw narzędzi komunikacji i zaangażowania w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Treść

Nasze cele

Europejski Zielony Ład zostanie osiągnięty jedynie poprzez wzmocnienie pozycji władz lokalnych i regionalnych i zapewnienie im bezpośrednich funduszy na realizację priorytetowych inwestycji, których potrzebują obywatele. Celem „Zielonego Ładu w terenie” jest zainspirowanie i przyspieszenie przejścia na czystą energię, które przyniesie sprawiedliwą i zrównoważoną odbudowę, co pomoże UE stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. Cele „Zielonego Ładu w terenie” są następujące:

 • Wzmocnienie pozycji europejskich przywódców lokalnych i regionalnych tak, aby podejmowali działania w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu.
 • Przyspieszenie absorpcji funduszy UE przez władze lokalne i regionalne oraz zwiększenie realizacji zrównoważonych projektów finansowanych przez UE w europejskich społecznościach lokalnych.
 • Pokazanie, w jaki sposób regiony, miasta i wsie UE przewodzą wysiłkom na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.
 • Zmiana i usprawnienie procesu kształtowania polityki UE, tak aby dać miastom i regionom silniejszy głos, umożliwiając im większą skuteczność we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu i w zapewnieniu realizacji celów UE w zakresie zmiany klimatu.

Celem „Zielonego Ładu w terenie” jest przede wszystkim mobilizacja i zaangażowanie członków KR-u i uczestników programu „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (YEP), w celu zapewnienia im informacji z pierwszej ręki, tak aby mogli realizować projekty Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym. Jest on również skierowany do władz lokalnych i regionalnych w całej UE, a także do publicznych i prywatnych zainteresowanych stron, europejskich i krajowych stowarzyszeń terytorialnych, stowarzyszeń społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, które chcą przyczynić się do przyspieszenia transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Grupa robocza „Zielony Ład w terenie”

Grupa robocza „Zielony Ład w terenie” realizuje trzy konkretne cele:

1.Przedstawienie licznych kierunków polityki Europejskiego Zielonego Ładu z perspektywy przekrojowej oraz zapewnienie spójności i zgodności polityki we wszystkich projektach i związanych z nimi opiniach.

2.Rozwinięcie instytucjonalnych działań informacyjnych Europejskiego Komitetu Regionów na temat Zielonego Ładu, tak aby miasta i regiony znalazły się na drodze do neutralności klimatycznej.

3.Ukierunkowanie wyzwań władz lokalnych i regionalnych związanych z transformacją ekologiczną na szczeblu lokalnym oraz powiadamianie o osiągnięciach samorządów i ich najlepszych praktykach, aby zapewnić możliwość ich powielania w całej Unii Europejskiej.

Grupa robocza „Zielony Ład w terenie” składa się z trzynastu demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych. Przewodniczącym grupy roboczej jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Pobierz naszą cyfrową ulotkę.

Dokonanie zielonej rewolucji – „UE nie może zawieść”. Obejrzyj powitalną wiadomość wideo od Juana Espadasa, burmistrza Sewilli.

Efektywność energetyczna budynków, rolnictwa i systemów żywnościowych, gospodarka o obiegu zamkniętym, dekarbonizacja transportu, ochrona lasów, przywrócenie różnorodności biologicznej, czyste oceany, zerowy poziom zanieczyszczeń, czyste powietrze, ekologizacja miast, łączenie obszarów wiejskich, rozwój przemysłu niskoemisyjnego i zapewnienie sprawiedliwej transformacji dla wszystkich – są to niektóre z obszarów polityki wchodzących w zakres Europejskiego Zielonego Ładu, na podstawie którego Unia Europejska zobowiązała się do stania się do 2050 roku pierwszym na świecie kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Podejmij działania: Liczy się każdy krok.

Oto lista dziesięciu wezwań do działania, do których podjęcia zachęcamy. „Zielony Ład w terenie” to otwarte zaproszenie dla władz lokalnych i regionalnych w całej UE do podjęcia działań i przyczynienia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE, ponieważ ma to sens środowiskowy, gospodarczy i społeczny.

Zmiana klimatu to problem ogólnoświatowy, który wymaga lokalnych rozwiązań. Miasta i regiony znajdują się na pierwszej linii w walce ze zmianą klimatu. Są one również w czołówce rozwiązań w dziedzinie klimatu. Każdego dnia społeczności lokalne wykazują niestrudzone wysiłki na rzecz łagodzenia skutków globalnego ocieplenia i budowania odporności. „Zielony Ład w terenie” ma również wykazać, co czynią miasta i regiony, aby przyspieszyć transformację w kierunku neutralności klimatycznej. Pragniemy inspirować inne podmioty do powielania sprawdzonych rozwiązań. Naszym celem jest zachęcenie innych do przyspieszenia działań. Liczy się każdy krok.

Program „Zielony Ład w terenie” składa się z następujących działań w ramach kampanii:

 • Debaty na temat Europejskiego Zielonego Ładu na szczeblu instytucjonalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym – na wszystkich szczeblach, które wnoszą wkład w Europejski Zielony Ład.
 • „My Green Story” (Moja zielona opowieść) – mapowanie i promowanie zobowiązań i działań klimatycznych oraz najlepszych praktyk szczebla lokalnego i regionalnego dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu, a także dzielenie się nimi.
 • Europejski Zielony Ład: podręcznik dla samorządów lokalnych i regionalnych – żywy zbiór zasobów na temat dostępu do wsparcia w celu opracowania i wdrożenia polityki i projektów w ramach Zielonego Ładu.
 • „Trees for Life” (Drzewa dla życia) – wspieranie zaangażowania i ułatwianie działań na rzecz ponownego zalesiania i zazieleniania miast, co przyczyni się do realizacji planu działania UE dotyczącego zasadzenia 3 mld drzew.
 • „Green Our Mobility” (Ekologiczna mobilność) – propagowanie priorytetów UE w zakresie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie lokalnych i regionalnych wysiłków na rzecz dekarbonizacji sektora transportu.
 • Ułatwianie dostępu do funduszy – wymiana informacji na temat finansowania kluczowych obszarów zielonej transformacji, w tym seminaria internetowe i konferencje.

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Minione wydarzenia

Opinie

Przyjęte opinie

Obecnie omawiane opinie

Multimedia

Prevention is key to improve resilience against natural disasters – Regions&Cities stories

 

Więcej filmów wideo

 • Prevention is key to improve resilience against natural disasters – Regions&Cities stories
  Prevention is key to improve resilience against natural disasters – Regions&Cities stories
 • Making the green transition happen in industry – Regions&Cities stories
  Making the green transition happen in industry – Regions&Cities stories
 • Air pollution: make streets safer & greener for everyone
  Air pollution: make streets safer & greener for everyone
 • Wastewater treatment: new innovative solutions for greener cities
  Wastewater treatment: new innovative solutions for greener cities
 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • Trees for Life initiative: join the pledge to plant 3 billion trees by 2030!
  Trees for Life initiative: join the pledge to plant 3 billion trees by 2030!
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • The green revolution: "the EU must not fail" - Juan Espadas
  The green revolution: "the EU must not fail" - Juan Espadas
 • EU is Cohesion: a project that boosts urban agriculture
  EU is Cohesion: a project that boosts urban agriculture
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Podcasts

#6 European Citizens Ask - Green cities w/ Niina Ratilainen

 

​Cities are responsible for the majority of the CO2 emmissions. But they also have a great potential for adaptation and transformation towards a green urban environment. What can be done at the local level to achieve this? What changes can we as citizens make to foster this transition? Listen to the answer from Niina Ratilainen, member of the European Committee of the Regions, in this episode.

Więcej filmów wideo

 • #6 European Citizens Ask - Green cities w/ Niina Ratilainen
  #6 European Citizens Ask - Green cities w/ Niina Ratilainen
 • #5 European Citizens Ask - Safeguarding food security w/ Piotr Całbecki
  #5 European Citizens Ask - Safeguarding food security w/ Piotr Całbecki
 • Local Solutions - Heating w/ Peter Bielenberg, Ville Marieta & Rafał Trzaskowski
  Local Solutions - Heating w/ Peter Bielenberg, Ville Marieta & Rafał Trzaskowski
 • Local Solutions - Hydrogen w/ Henning Twickler, Raphaëlle Vienot & Jakub Piotr Chełstowski
  Local Solutions - Hydrogen w/ Henning Twickler, Raphaëlle Vienot & Jakub Piotr Chełstowski

Obserwuj nas

Kontakt

Udostępnij:
 
Back to top