Zielony Ład w terenie 

Ankieta na temat Zielonego Ładu skierowana do członkiń i członków KR-u oraz młodych demokratycznie wybranych polityków 

Europejski Zielony Ład obejmuje cały pakiet środków, od ambitnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przez inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego Europy, aż po uczynienie z Europy społeczeństwa odpornego na zmianę klimatu. Strategia ta ma na celu włączenie polityki klimatycznej i środowiskowej do głównego nurtu środków legislacyjnych, działań politycznych i mechanizmów finansowania w celu powstrzymania skutków zmiany klimatu.

Treść

Nasze cele​

Kliknij tutaj, aby przejść do ANKIETY!

Jeśli jednak chcemy zapewnić naszym obywatelkom i obywatelom zrównoważoną, sprawiedliwą i zdrową Europę, konieczne jest zaangażowanie wszystkich w działania na rzecz klimatu . Powodzenie Zielonego Ładu będzie w dużej mierze zależało od zdolności władz lokalnych i regionalnych do wdrażania polityki i tworzenia pionierskich doświadczeń na swoim terenie. Zielony Ład będzie również zależał od zdolności rządów krajowych i instytucji UE do pełnego zrozumienia potrzeb europejskich regionów i miast oraz prawidłowego przełożenia ich na prawodawstwo, zarządzanie finansami i strategie polityczne.

Europejski Komitet Regionów (KR) przeprowadza ankietę ponieważ uważa, że władze lokalne i regionalne muszą połączyć siły i współpracować na rzecz pomyślnego wdrożenia Zielonego Ładu. Dzięki nowej grupie roboczej „Zielony Ład w terenie" KR pragnie umieścić miasta i regiony w centrum Europejskiego Zielonego Ładu, zwłaszcza w odniesieniu do zrównoważonej odbudowy po pandemii.

Głównym celem ankiety jest zebranie informacji na temat udziału członkiń i członków oraz młodych demokratycznie wybranych polityków  w odnośnych sieciach i inicjatywach, a także przedstawienie istotnych informacji dotyczących działań i zobowiązań w dziedzinie klimatu . Ostatecznym celem jest wzmocnienie przywództwa członkiń i członków KR-u oraz młodych demokratycznie wybranych polityczek i polityków w dziedzinie Zielonego Ładu dzięki śmiałej i opartej na faktach komunikacji. Profile działalności w kontekście Zielonego Ładu umożliwią również KR-owi dostosowanie udziału członków i zwiększenie synergii z innymi inicjatywami, w których uczestniczą członkowie KR-u i młodzi demokratycznie wybrani politycy. Wypełnione profile dotyczące Zielonego Ładu zostaną włączone do internetowych narzędzi komunikacji KR-u i wzbogacą publiczny profil członkiń i członków.

KR pragnie zwiększyć zdolność swoich członkiń i członków do przewodzenia działaniom w dziedzinie klimatu oraz do skutecznego wdrożenia Zielonego Ładu w ich regionach . Odpowiedzi udzielone w  ankiecie , wraz z towarzyszącym jej zaproszeniem do zgłaszania najlepszych praktyk , przyczynią się do tworzenia sieci i synergii między członkami i młodymi demokratycznie wybranymi politykami oraz do promowania wymiany partnerskiej w celu przyspieszenia działań w terenie.

Ankietę KR-u dla członków KR-u oraz młodych demokratycznie wybranych polityków dotyczącą przeglądu działalności związanej z Zielonym Ładem można znaleźć pod tym linkiem

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Minione wydarzenia

Udostępnij:
 
Back to top