Przyszłość Europy  

 

Programme of the lunch time seminars ​ ​

Od marca 2016 r. Europejski Komitet Regionów (KR) odgrywa aktywną rolę w kampanii „Rozważania nad Europą / przyszłość Europy", umożliwiając regionom, miastom i ich obywatelom udział w dyskusji na temat przyszłości Europy. W grudniu 2018 r. przewodniczący KR-u i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) przedstawili do omówienia nową koncepcję mechanizmu stałego zorganizowanego dialogu. Apel o wzmocnienie więzi między UE a jej obywatelami został potwierdzony deklaracją z 8. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w marcu bieżącego roku.

W związku z tym KR opracowuje obecnie swój model europejskich konsultacji obywatelskich, o bardziej stałym i usystematyzowanym charakterze, powiązany z mechanizmem informacji zwrotnej ukierunkowanym na skuteczniejsze włączanie władz szczebla lokalnego w proces decyzyjny UE. Prace przygotowawcze nad tym nowym modelem odbywają się w formie serii seminariów w porze obiadowej, które odbędą się w Europejskim Komitecie Regionów z udziałem lokalnych ekspertów. Celem seminariów jest zebranie opinii na temat zaangażowania obywateli z punktu widzenia szczebla lokalnego i regionalnego.​


 

************

Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope