Przyszłość Europy 2020  W ostatnich latach rządy i parlamenty na wszystkich szczeblach w większym stopniu angażowały obywateli w partycypacyjny proces decyzyjny z myślą o poprawie jakości i przejrzystości polityki oraz odpowiedzialności za nią na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym. Państwa członkowskie UE i unijne instytucje zorganizowały tysiące dialogów obywatelskich i konsultacji z obywatelami w sprawie „przyszłości Europy" i zobowiązały się do kontynuowania tych działań w nadchodzących latach.

KR i inne instytucje UE pracują nad przyszłym formatem dialogów obywatelskich i konsultacji z obywatelami, który byłby bardziej stabilny i uporządkowany, a także połączony z mechanizmem informacji zwrotnych. Celem jest lepsze uwzględnienie szczebla lokalnego w procesie decyzyjnym UE. Aby przygotować ten nowy model, KR zorganizował szereg seminariów w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. z udziałem ekspertów władz lokalnych i regionalnych, ośrodków analitycznych i fundacji oraz współpracowników z unijnych instytucji. Wyniki tych seminariów zostały zebrane w kompendium przedstawiającym poglądy regionalnych polityków, praktyków i naukowców. Kliknij tutaj​, aby pobrać kompendium i dowiedzieć się więcej o tym, jak lepiej angażować obywateli.​


************


Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope