Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP)  
Award 2021

​Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP).

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską, przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak SME United, Eurochambres oraz Social Economy Europe. Mogą w nim wziąć udział wszystkie organizacje, które chciałyby przyłączyć się do realizacji jego celów.

W 2020 r. nagrodę w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) przyznano następującym regionom: Gdańsk i Pomorskie (Polska), region Göteborg (Szwecja) i region Nawarra (Hiszpania).

Więcej informacji o nagrodzonych regionach w komunikacie prasowym.

Zgłaszanie kandydatur

Kwalifikowalność

 • o nagrodę mogą ubiegać się wszystkie terytoria państw członkowskich UE, w tym wspólnoty i miasta, a także obszary transgraniczne posiadające osobowość prawną, takie jak EUWT i euroregiony;
 • muszą one posiadać kompetencje na szczeblu politycznym (niekoniecznie ustawodawcze);
 • muszą być w stanie realizować ogólną wizję przedsiębiorczości;
 • wielkość, zamożność czy też konkretne kompetencje nie są istotne;
 • udział mogą brać obszary już odnoszące sukcesy, jak i te, które są zobowiązane do wprowadzania niezbędnych zmian.

Do nadsyłania kandydatur zachęca się zwłaszcza regiony transgraniczne.

Niezbędne dokumenty

 • formularz wniosku;
 • arkusz informacyjny dotyczący kandydującego obszaru;
 • zarys wizji politycznej regionów;
 • opis przewidywanego mechanizmu zarządzania mającego zapewnić skuteczne wdrożenie działań ERP;
 • plan działania;
 • plan komunikacji;
 • deklaracja zaangażowania politycznego, pokazująca, że strategia ERP danego obszaru ma poparcie jego politycznego organu przywódczego (np. zgromadzenia regionalnego, samorządu regionalnego bądź innych uprawnionych organów politycznych).

Procedura zgłaszania kandydatur

Jury ERP bierze pod uwagę:

 • budżet każdego z kandydatów, konkretne wyzwania strukturalne lub terytorialne oraz wyjściową sytuację gospodarczą;
 • ogólną prezentację planu działania kandydata.

Więcej informacji na temat tego sposobu zgłaszania kandydatur można uzyskać na stronie internetowej w sekcji „Dokumenty” (poniżej).

Dokumenty - Proces przyznawania ERP 2021-2022

Jury ERP

 

Kontakt:

Piotr Zajączkowski
Komitet Regionów
tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: