Miasta i regiony UE na COP27 

Realizujemy działania w dziedzinie klimatu 

cop 27 logo

27. sesja Konferencji Stron (COP27) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) odbędzie się w dniach 6–18 listopada 2022 r. w Szarm el-Szejk, w Egipcie. Europejski Komitet Regionów weźmie udział w konferencji COP27 jako jeden z podmiotów delegacji Unii Europejskiej i członek grupy LGMA (grupa władz lokalnych i gminnych) reprezentującej samorządy lokalne i gminy na całym świecie. Będzie nadal opowiadać się za nadaniem formalnej roli władzom szczebla niższego niż krajowy w międzynarodowym zarządzaniu w dziedzinie klimatu i we wdrażaniu porozumienia paryskiego.

Oficjalna strona internetowa

Treść

Działania w dziedzinie klimatu: wspólne wdrażanie

Celem COP27 jest zjednoczenie państw, aby podjąć skoordynowane działania w dziedzinie klimatu, ponieważ nasza planeta stała się areną niespotykanych dotąd fal upałów, pożarów i powodzi. W ubiegłym roku prawie 200 państw zjednoczyło się w Glasgow i zobowiązało do podjęcia działań w związku ze zmianą klimatu, wynikiem czego był pakt klimatyczny z Glasgow. W tym roku strony muszą przyspieszyć globalne działania w dziedzinie klimatu poprzez redukcję emisji, intensywniejsze wysiłki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i zwiększenie odpowiednich środków finansowych.

COP27 będzie okazją dla państw do wypełnienia zobowiązań dotyczących realizacji celów porozumienia paryskiego, dokonania przeglądu ich ambicji klimatycznych poprzez aktualizację ustalonych na szczeblu krajowym wkładów oraz stworzenia programu prac na rzecz ambitniejszych celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu. W Szarm el-Szejk strony będą również dążyć do określenia globalnego celu w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, tak aby przystosowanie się do globalnego ocieplenia stało się głównym elementem programu działań. Ponadto oczekuje się, że kraje rozwinięte będą lepiej wypełniać swoje zobowiązania do przekazywania 100 mld USD rocznie, aby dostosować przepływy finansowe do celów porozumienia paryskiego.

Opierając się na tym, że w pakcie klimatycznym z Glasgow uznano pilną potrzebę wielopoziomowego działania i współpracy, Europejski Komitet Regionów w ścisłej współpracy z sieciami międzynarodowymi będzie nadal opowiadać się za nadaniem formalnej roli władzom szczebla niższego niż krajowy w globalnym zarządzaniu w dziedzinie klimatu. Pod hasłem „Razem na rzecz wdrażania” COP27 stanowi doskonałą okazję, by dać miastom i regionom pozycję, na którą zasługują jako kluczowe podmioty w walce z globalnym ociepleniem. ​

Delegacja KR-u na COP27

Przesłani​e polityczne

Dokumenty

Najnowsze wiadomości

Multimedia

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Więcej filmów wideo

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • CoR's delegation to COP27: the voice of regions and cities must be heard!
  CoR's delegation to COP27: the voice of regions and cities must be heard!
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • COP26 UN Climate Change Conference 2021 - teaser
  COP26 UN Climate Change Conference 2021 - teaser
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • The green revolution: "the EU must not fail" - Juan Espadas
  The green revolution: "the EU must not fail" - Juan Espadas
 • EU is Cohesion: a project that boosts urban agriculture
  EU is Cohesion: a project that boosts urban agriculture
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions

Liveblog

Kontakt

David Crous (Communications and Press) david.crous@cor.europa.eu / +32 470 88 10 37
Jose Fonseca Lavado (ENVE)  Jose.FonsecaLavado@cor.europa.eu / +32 2 282 2303
Teresa García Perez (ENVE) Teresa.GarciaPerez@cor.europa.eu / +32 2 282 2051
Udostępnij:
 
Back to top