Europejski Transgraniczny Sojusz Obywateli 

Europejski Transgraniczny Sojusz Obywatelski powstał w 2020 r. Jest to inicjatywa mająca na celu poprawę jakości życia obywateli europejskich mieszkających w regionach przygranicznych UE.

Łączy wiele zainteresowanych stron, takich jak:​

 • Europejski Komitet Regionów
 • Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG),
 • Transgraniczna Misja Operacyjna (MOT)
 • Środkowoeuropejska Służba Inicjatyw Transgranicznych (CESCI)

Treść

Regiony przygraniczne w UE​

Wewnętrzne regiony przygraniczne obejmują 40% terytorium UE, mieszka w nich 30% jej ludności (150 mln osób) i przyjeżdża do nich prawie 2 mln pracowników transgranicznych. Od czasu ustanowienia jednolitego rynku i strefy Schengen powstało wiele nowych możliwości w regionach przygranicznych, które w wielu przypadkach przestały być peryferiami i przeobraziły się w miejsca wzrostu.

Wyzwania w życiu w regionach przygranicznych

Niemniej nadal istnieje wiele przeszkód. Obywatele mieszkający w regionach przygranicznych nadal napotykają trudności w codziennym życiu, bez względu na to, czy chodzi o znalezienie pracy, dostęp do opieki zdrowotnej, codzienne dojazdy, czy pokonywanie problemów administracyjnych. Podobnie przedsiębiorstwa napotykają przeszkody, które hamują ich wzrost, a władze lokalne i regionalne nadal zmagają się z wyzwaniami w zakresie nawiązania ściślejszej współpracy transgranicznej, takiej jak transgraniczne usługi publiczne.

Wyzwania te stały się jeszcze bardziej widoczne w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID‑19, kiedy to po dziesięcioleciach swobodnego przemieszczania się granice zostały zamknięte z dnia na dzień, co postawiło obywateli i przedsiębiorstwa w regionach przygranicznych w bardzo trudnej sytuacji, powodując ogromne negatywne skutki gospodarcze i społeczne. W związku z tym kluczowe znaczenie ma pokonanie tych przeszkód w celu urzeczywistnienia możliwości, jakie otwarte granice oferują obywatelom i przedsiębiorstwom, oraz przedsięwzięcia niezbędnych środków na rzecz zapewnienia i utrzymania tych możliwości nawet w sytuacji kryzysowej.

Zwiększona współpraca

Z drugiej strony należy zauważyć, że kryzys doprowadził również do zaistnienia różnych form współpracy i ujawnił transgraniczne współzależności i solidarność, które obecnie muszą zostać zorganizowane i wzmocnione za pomocą europejskiej i krajowej polityki publicznej, z pełnym uwzględnieniem specyfiki regionów transgranicznych.

​Deklaracja i rezolucja w sprawie współpracy transgranicznej​

​Po prawej stronie będą Państwo mogli przeczytać deklarację Europejskiego Transgranicznego Przymierza Obywatelskiego „Regiony transgraniczne w centrum Europy jutra", która doprowadziła do przyjęcia rezolucji „Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej" w dniu 1 lipca 2021 r. na sesji plenarnej KR-u.

Niniejsza rezolucja jest wynikiem licznych dyskusji, konsultacji z zainteresowanymi stronami i konsultacji społecznych, które odbyły się w okresie od lipca 2020 r. do lipca 2021 r., i przedstawia konkretne propozycje Przymierza i KR-u dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Dokumenty

 • Declaration

  Dostępne języki (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Pobierz
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Pobierz
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)Pobierz
  4. dansk(19.96 KB-PDF)Pobierz
  5. Nederlands(111.67 KB-PDF)Pobierz
  6. English(18.68 KB-PDF)Pobierz
  7. eesti(100.88 KB-PDF)Pobierz
  8. suomi(19.09 KB-PDF)Pobierz
  9. français(301.52 KB-PDF)Pobierz
  10. Deutsch(110.58 KB-PDF)Pobierz
  11. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Pobierz
  12. magyar(299.6 KB-PDF)Pobierz
  13. italiano(20.42 KB-PDF)Pobierz
  14. latviešu(298.18 KB-PDF)Pobierz
  15. lietuvių(299.88 KB-PDF)Pobierz
  16. Malti(310.03 KB-PDF)Pobierz
  17. português(20.59 KB-PDF)Pobierz
  18. română(297.83 KB-PDF)Pobierz
  19. SR(293.64 KB-PDF)Pobierz
  20. slovenčina(310.85 KB-PDF)Pobierz
  21. slovenščina(288.3 KB-PDF)Pobierz
  22. español(19.42 KB-PDF)Pobierz
  23. svenska(19.13 KB-PDF)Pobierz
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Pobierz
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej

  Dostępne języki (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Pobierz
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Pobierz
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)Pobierz
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. dansk(127.34 KB-DOCX)Pobierz
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  5. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Pobierz
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  6. English(131.55 KB-DOCX)Pobierz
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  7. eesti(118.51 KB-DOCX)Pobierz
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  8. suomi(122.01 KB-DOCX)Pobierz
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  9. français(95.28 KB-DOCX)Pobierz
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  10. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Pobierz
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  11. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Pobierz
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  12. magyar(125.53 KB-DOCX)Pobierz
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  13. italiano(123.66 KB-DOCX)Pobierz
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  14. latviešu(122.08 KB-DOCX)Pobierz
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  15. lietuvių(125.45 KB-DOCX)Pobierz
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  16. Malti(128.19 KB-DOCX)Pobierz
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  17. português(121.13 KB-DOCX)Pobierz
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  18. română(124 KB-DOCX)Pobierz
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  19. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Pobierz
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  20. slovenščina(114.23 KB-DOCX)Pobierz
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  21. español(123.22 KB-DOCX)Pobierz
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)Pobierz
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
Udostępnij:
 
Back to top