Pomoc dla regionów i miast w walce z koronawirusem  

Pandemia COVID-19 wystawiła świat na próbę i jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą na odbudowanie naszej przyszłości tak, jak tego chcemy. Rządy na wszystkich szczeblach, a w szczególności władze lokalne i regionalne, są wzywane do świadczenia usług ratunkowych, ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, ograniczenia w możliwie największym stopniu skutków społecznych i gospodarczych oraz koordynacji wysiłków na rzecz odbudowy. Przywódcy lokalni i regionalni są na pierw​szej linii walki z COVID-19, a Europejski Komitet Regionów wspiera ich wysiłki.

1. Ta platforma wymiany informacji na potrzeby wzajemnej wymiany i wsparcia gromadzi setki konkretnych doświadczeń na temat sposobu, w jaki stawiają oni czoła wyzwaniu i wspierają swoje przedsiębiorstwa i społeczności. Obejmuje to również współpracę transgraniczną i doświadczenia transnarodowe.​

        

2. Pierwsze roczne sprawozdanie na temat barometru regionalnego i lokalnego zawiera opartą na faktach analizę wpływu pandemii na zdrowie, gospodarkę, transformację cyfrową, aspekty społeczne i związane z zatrudnieniem, środowisko i postawy polityczne społeczności regionalnych i lokalnych. Przedstawiono w nim również pierwszą ocenę reakcji politycznych na szczeblu unijnym, krajowym i niższym niż krajowy. Zapoznaj się ze sprawozdaniem i zaleceniami politycznymi KR-u.


3. W ramach prac Komitetu regularnie przedstawia się konkretne propozycje działań i inicjatyw politycznych. Zasadnicze znaczenie ma kontynuowanie prac oddolnych na rzecz trwałej odbudowy gospodarczej sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wyciągnięcie wniosków z kryzysu, aby budować bardziej odporne społeczności. Więcej informacji na temat naszych propozycji politycznych i działań można znaleźć na naszych stronach internetowych zawierających aktualności, wydarzenia i opinie.
No results.
Share:
Podobne informacje
Linki
@EU_CoR