Konsultacje 

Treść

Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy sprawozdawcami a przedstawicielami różnych zainteresowanych stron, takich jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych oraz biura lokalne i regionalne. Podczas konsultacji zainteresowane strony omawiają swoje stanowisko ze sprawozdawcą, który decyduje o ich uwzględnieniu w projekcie opinii.

Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji z zainteresowanymi stronami organizowanych przez Europejski Komitet Regionów na wniosek sprawozdawców przygotowujących projekty opinii na posiedzenia komisji.

Nadchodzące konsultacje

Wcześniejsze konsultacje

Udostępnij :
 
Back to top